Upravit stránku

Informace k nástupu dětí do MŠ od 12. 4. 2021

09. 04. 2021Tužinská Irena

Vážení rodiče, 

v I. fázi otevření škol a školských zařízení nastupují do MŠ od 12. 4. 2021 děti  s povinnou předškolní docházkou a mohou nastoupit děti  rodičů. kteří  zajišťují  služby  IZS, pedagogů, pracovníků v sociálních službách  a  úřadů viz. níže  je stanoveno v opatření MŠMT,  v dokumentu "Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID" ke dni 6. 4. 2021

*zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
*pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu

a v Praktických školách

*pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
*zaměstnanci bezpečnostních sborů
*příslušníci ozbrojených sil
*zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
*zaměstnanci v sociálních službách
*zaměstnanci Úřadu práce ČR
*zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
*zaměstnanci Finanční správy ČR


Rodiče doloží potvrzení o zaměstnání  v den nástupu dítěte. Formulář přiložen u této zprávy.

 

Podle pokynů MŠMT mohou být děti v celém areálu mateřské školy bez roušek, ale budou v letošním jarním otevření škol 2x týdně testovány.
Rodiče, kteří zůstávají s mladšími dětmi nadále doma na OČR, za dobu uzavření MŠ neplatí úplatu, provedené  platby (březen, duben) budou vráceny i přeplatky za  stravné.