Upravit stránku

Mimořádné opatření na školách a školských zařízení v souvislosti s koronavirem = s onemocněním COVID2.

10.03.2020Tužinská Irena

Mateřská škola má běžný provoz

DŮLEŽITÝ POKYN PRO RODIČE,

kdo se vrátil z postižených oblastí, či má pochybnosti, telefonicky se obrátí na svého praktického lékaře (již ne na KHS) - pediatra. Popíše mu oblast, kterou navštívil/i či s kým se setkal/i, a pokud tento lékař nedá jiná doporučení - například karanténu , tak jde dítě do mateřské školy.

 

Dne 10. 3. 2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR vyhlášeno mimořádné opatření, které s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje:

  • osobní přítomnostžáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeníchpodle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů ...

Z uvedeného vyplývá, že citované školy jsou povinné zrušit veškerou výuku, ve všech formách vyžadujících osobní přítomnost žáků a studentů.

Opatření nedopadá na mateřské školy. V případě právnických osob vykonávajících činnost více druhů škol, včetně činnosti mateřské školy se bude realizovat pouze výuka v mateřské škole.