Upravit stránku

Pravidelné měsíční platby za MŠ

26.03.2020Tužinská Irena

Vážení rodiče, 

vyvěšuji zprávu k úplatě za předškolní vzdělávání (platba školné) a platbě záloh za stravné.  Z důvodu zcela nečekané, nepředpokládané epidemie koronaviru byly od 16. 3. 2020 mateřské školy v Pardubicích  uzavřeny zřizovatelem = Statutárním městem Pardubice. Důvod uzavření je logický, omezení šíření nemoci COVID -19.

Tedy co a jak s platbami ...?

 Úplata se řídí legislativou pro předškolní vzdělávání (viz. níže)

Doporučuji uhradit pravidelné platby pro přehlednost. Lépe je vám všem peníze vracet, než po skončení karantény platby doplácet (přepočítávat kdo platil, kdo neplatil), tedy zvažte. 
O poslané peníze nepřijdete.
 Vše bude ošetřeno, dle platné legislativy. MŠ si nemůže ponechat peníze, které jí podle zákona nepatří. Přeplatky na zálohách  stravného se budou vracet po skončení června ( tedy k 30. 6. 2020). Vrácení vytvořeného přeplatku za úplatu Vám bude sděleno po skončení karantény (vyrovnání nejpozději také k 30. 6.). 
Pokud by se někdo z Vás dostal do finanční tísně a měl problém s úhradou "školného" nebo odesláním záloh na stravné, lze dohodnou přerušení plateb s vedením školy. O úpravě plateb je nutná dohoda s ředitelkou mateřské školy. 

Úplata se bude krátit již za březen. Co bude dál ? Nikdo zatím neví, kdy bude provoz škol zahájen .... 
Vyhláška č. 14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání

§ 6
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí

(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

SPOLEK RODIČŮ

U Spolku rodičů jsou příspěvky dané/stanovené Valnou hromadou. Po otevření školy bude dohodnuto, jak se vše k dětem vrátí.