Upravit stránku

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE ČLENSTVÍ VE SPOLKU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE POSPÍŠILOVO NÁM.,

DÍKY VÁM JSOU REALIZOVÁNY NADSTANDARDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A  AKTIVITY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU.

VŠECHNY VYBRANÉ PENÍZE JDOU K VAŠIM DĚTEM.

Nový bankovní účet Spolku rodičů při MŠ platný od 1. 7. 2018, viz. níže 
Úhrada na bankovní účet - č. u. 195542482/5500
(vypsání VS = osobní číslo dítěte a SS = třída, kterou dítě navštěvuje  je povinné = shoda VS a SS s platbou na účet MŠ), lze uhradit platby ve stanoveném termínu v hotovosti, v září a v únoru na třídách.

Kontrolu provádí a opožděné platby vybírá na třídě Sluníček paní uč. Marie Minářová.

Výše platby členských příspěvků do SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ POSPÍŠILOVO NÁM. je podle ročníků předškolního vzdělávání: 

  • příspěvek za dítě ve třídě 3. a 4. je ve výši 300,- Kč/měsíčně (3.000,- Kč za rok),
  • příspěvek za dítě v 1., 2., 5. a  6. třídě je ve výši 500,- Kč/ za pololetí (1.000,-Kč za rok).

Spolek rodičů je zřízený k obohacení a zkvalitnění vzdělávacího programu dětem v mateřské škole. Z prostředků Spolku rodičů jsou hrazeny nadstandardní aktivity - kulturní, ekologické programy, výuka anglického jazyka, divadelní představení a jiné vzdělávací akce. 


Spolek vede jednoduché účetnictví. Na Finanční úřad v Pardubicích se podává daňové přiznání za každý kalendářní rok.

Výše uvedené informace jsou platné i v roce 2020.
Dne 24. 9. 2020 se uskuteční Valná hromada  Spolku rodičů od 15. 45 hod. v mateřské škole (více v oddíle zprávy).