Upravit stránku

Vítejte na stránce třídy Včeliček

Včelka - písnička třídy (první svolávací - zářijová)

Volám vás děti už z luk a z polí, pojďte zas do školky milé děti. 
Do třídy Včeliček, kouzelné snad, kde kluci holčičky budou si hrát. 
Do třídy Včeliček, kouzelné snad, kde jeden druhého bude mít rád.
Do třídy Včeliček kouzelné snad, kde jeden druhému pomůže rád.

 

 

 

Z rozhodnutí vlády je MŠ od 1.3.2021 uzavřena.
Ale i tak s vámi zůstaneme ve spojení.
Na stránky školky budeme i nadále vkládat činnosti, úkoly, hry pro volné chvíle zábavy a pro rozvoj našich dětí i v tomto období a budeme se těšit, že se brzy opět shledáme v naší školce.

Téma týdne:
Řemesla a povolání (1. 3. - 5. 3. 2021)

-vyprávějte, čtěte příběhy o řemeslech

-najdete zde říkadla a  písně o povoláních a řemeslech

- také několik hádanek

 -můžete si i vymýšlet hádanky: na jaké povolání myslím, když dělá to a vyrábí tuto věc, stará se o něco .... apod.)

Povídejte si s dětmi o vašem povolání a zeptejte se dětí jaké řemeslo nebo povolání se jim líbí. 


Učíme se chápat význam práce a povinnosti v životě člověka.


https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0

Při činnostech děti rozvíjejí

  • pohyb v daném rytmu a rytmus udržet
  • rozumět významu nových slov a používat je; správně určí povolání a výsledky či význam dané profese, řemesla
  • zvládat slovní hádanky a umět se vyjádřit pohybem, gestem, mimikou – pantomima - dorozumět se verbálně i neverbálně, např. pohyb k demonstraci vaření … kdo jsem?  – řidič, uklízečka, učitel, policista, IT pracovník, listonoš, kuchařka, kadeřnice, lékař, pekař ….) 
  • dokončovat svou práci
  • vážit si práce druhých (připomenout kouzelná slovíčka k požádání o něco a  poděkovat za práci, pomoc)
  • kooperovat při práci - vyrobte společně  výrobek např. upečte spolu koláč, vyrobte bambuli, ..., učí se pracovat s různým materiálem > dřevo, textil, drátky, nitě, vlny aj.
  • zvládnout lokomoční přesuny, přeskoky, skluzy, prolézání, změny poloh i akrobatické cviky > odvaha, pružnost (některá povolání potřebují tělesnou zdatnost, naplánujte si vycházku do lesa a tam se protáhněte)

Pekař

Pekař peče chleba, všude ho je třeba.
Pekařka mu pomáhá, pečou chleba oba dva.

Pekař peče vdolky, pro kluky a holky.
Pekařka mu pomáhá, pečou vdolky oba dva.

Pekař peče rohlíčky s makovými zrníčky.
Pekařka mu pomáhá, mákem sypou oba dva.

Pekař peče koláče, jsou jich plné pekáče.
Pekařka mu pomáhá, pěkně pečou oba dva.


Každý ke svému povolání potřebuje různé nástroje. Odpovídej:Spoj správně, co k sobě patří

 

 

a písnička

23.2.2021 KARNEVAL VE ŠKOLCE

Téma týdne: Masopust / Karneval (22. 2. - 26. 2. 2021)

- povídáme a čteme si o lidové tradici masopustu a karnevalu
- společně s dětmi dokončujeme výzdobu třídy na karneval
- slavíme a prožíváme karnevalové veselí se svými kamarády
- tancujeme, soutěžíme a zapojujeme se do společenských her
- rozvíjíme a procvičujeme si naše řečové dovednosti, představujeme a popisujeme svoji masku
- upevňujeme si naše sebevědomí
- kreslíme a malujeme obrázek z karnevalového dne
- cvičíme se v obratnosti a učíme se udržovat správnou rovnováhu (koordinační cvičení)
- učíme se básničku, opakujeme naučené básničky a písničky
- procvičujeme číselnou řadu, počet prvků ve skupině
- opakujeme a dodržujeme třídní pravidla, základní společenské a základní hygienické návyky
 
Karneval (básnička):
Pojďte dál, pojďte dál,
už začíná karneval.
Už troubějí trumpety,
šašek dělá přemety.
Pojďte dál, pojďte dál,
už začíná karneval.

A pár úkolů na procvičování..
Na karneval bezesporu patří balonky. Vezmi tužku a procvičuj 

A teď i trošku angličtiny. Vybarvi dle pokynu

Vybarvi a správně střídej barvy

Příští týden od 15.2.-19.2.2021 máme "Prázdninový týden"-budeme pokračovat v pohádkovém týdnu a v přípravě a výzdobě třídy na karneval.

Téma: Pohádkový týden ( 8. - 12. února )
- čteme si pohádky, povídáme si o pohádkových postavách (kde žijí, co umí, jak se jmenují, jak vypadají, jaké mají vlastnosti,...)
- pantomimicky napodobujeme pohádkové bytosti
- rozlišujeme a popisujeme si, co stojí v pohádce na straně dobra a co na straně zla
- oceňujeme vítězství dobra nad zlem a nad zlými úmysly
- zamyslíme se, co je dobré a co je špatné v běžném životě, povídáme si o lidských vlastnostech
- výtvarně znázorňujeme pohádkovou postavu i děj pohádky
- připravujeme výzdobu třídy na karneval
- cvičíme, zpíváme a tancujeme
- tancujeme na písničky z pohádek
- dramatizujeme pohádku "O rukavičce", učíme se básničku "Princeznička na bále"
- jsme ohleduplní, spolupracujeme s kamarády a dodržujeme třídní pravidla
 
Princeznička na bále (báseň)
Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král
Honzíka si zavolal.
"Honzíku, máš na mále,
dones nám ty korále!"
Honzík běžel na horu,
vykopal tam bramboru.
Donesl je před krále:
"Tady jsou ty korále.
Větší už tam neměli,
snědli je už v neděli."

Pár úkolů pro procvičování ruky, trochu přemýšlení a také pro zábavu...

- obtáhni vytečkované části obrázku a dokresli princezně korunuSpoj čísla 1 - 10.....Jaký obrázek ti vznikl? Můžeš vybarvit


Dokresli korunu podle vzoru

Můžeš si vyrobit královskou korunu
Týden: 25.1 – 5.2. 2021
Téma: Ptáci a zvířátka v zimě

- četba a reprodukce pohádky "Rukavička".
- opakujeme si poznatky o zimě (počasí, příroda, zvířátka a stromy v zimě, délka dne,…)
- povídáme si o životě ptáčků, kteří u nás přes zimu zůstávají
- pozorujeme a pojmenujeme si ptáčky, kteří létají na zahradu MŠ nebo které vidíme na vycházce
- připravujeme pro ptáčky krmivo, při pobytu venku ho nasypeme do krmítka
- povídáme si o životě zvířátek žijících v lese a o tom, jak jim můžeme v zimě pomáhat
- čteme si a dramatizujeme zimní příběhy o zvířátkách
- pracujeme s tématickými obrázky (řadíme je do skupin)
- tvoříme z papíru, výtvarně zobrazujeme zvířátka i ptáčky
- jsme empatičtí k sobě navzájem, k ostatním lidem i k přírodě, kterou musíme chránit
- učíme se básničku „Ježek v zimě“
- a písničku  „Zima je tu děti“Pohádka Rukavička je dost podobná pohádce Boudo, budko, kdo v tobě bydlí. Odehrává se v zimě. Děti se setkávají se známými zvířátky, trénují časovou posloupnost - mohou do rukavičky umisťovat zvířátka při vyprávění pohádky tak, jak postupně přicházejí. Zároveň máte možnost si s dětmi povídat, proč zvířátko daly tam, kde byste jej nečekali - jistě se dozvíme mnoho zajímavých myšlenek a můžeme tak proniknout do světa dětské fantazie. Děti svou fantazii mohou také zapojit při výrobě dalších doplňků, také při vybarvování, se zvířátky mohou rozehrát další, vlastní příběhy....Vybarvi čtvereček se správným číslem - kolik je rukaviček?, sněhuláků?, čepic a vloček?
Ježek v zimě (báseň)
Kam se ježek v zimě schoval?
Neklouzal se, nesáňkoval.
Zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí.
Zahrabal se do země:
„Lidičky, vzbuďte mě.
Až zavoní fialky,
zapískají píšťalky!“
 

Meluzína

1) Vítr fouká do komína,
všemi okny lomcuje,
vysmívá se meluzína,
proč ten vrabec běduje.
Fijú, fijú, fí, fijú, fijú, fí,
vysmívá se meluzína,
proč ten vrabec běduje.

2) Jen se nesměj, meluzíno,
taky by tě přešel smích,
kdybys měla uklizeno,
do bytu ti padal sníh.
Fijú, fijú, fí, fijú, fijú, fí,
kdybys měla uklizeno,
do bytu ti padal sníh.

Můžeš si vymalovat omalovánku. Pozor, nepřetahuj..


Tužku do ruky a můžeš s ptáčky pečlivě letět ke krmítku


Týden: 18.1. – 22.1.2021

Téma: Znaky zimy, zimní hry

- osvojujeme si poznatky o zimě (počasí, příroda, zvířátka a stromy v zimě, délka dne,…)

- čteme si a dramatizujeme zimní příběhy

- povídáme si o ochraně člověka před vlivy zimního počasí (oblečení, pravidla her se sněhem, bezpečná chůze po sněhu a ledu), povídáme si o zimních sportech

- při pobytu venku si hrajeme se sněhem, pozorujeme přírodu, krmíme ptáčky a dodržujeme pravidla bezpečnosti při zimních hrách

- pracujeme s obrázky (řadíme je do skupin dle ročního období)

- tvoříme z papíru, výtvarně zobrazujeme zimní přírodu

- učíme se básničku „Zima“ a písničku „Zima je tu děti“

- opakujeme si třídní pravidla, jsme kamarádi

 

Zima (báseň)

Cupy dupy, cupy dupy,
zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice,
sáně, boby a čepice,
vyběhneme rychle ven,
na sněhu se zahřejem.

 

Zima je tu, děti - (písnička s pohybem)

Zima je tu, děti
vrány k městu letí.
Ručkama si zatleskám,
ještě taky nožky mám,
ať se zima štětí.
najdi 5 rozdílů

domaluj šálu dle předlohy

...a i rukavici

Téma na týden od 11.1.2021:
Co děláme celý den
- rok, měsíc, týden, den
- postupně si vyjmenujeme části dne, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období
- řekneme si měsíc, ve kterém jsme se narodili
- výtvarně si ztvárníme oblíbené roční období
- zvládáme jednoduché úkony spojené s činnostmi během dne a povídáme si o nich
- složíme si číselnou řadu od 1 do 12
- opakujeme si protahovací cvičení z dětské jógy
- čteme si pohádku "O dvanácti měsíčkách"
- opakujeme si třídní pravidla a povídáme si o kamarádství
Popiš podle obrázku, co a kdy během dne děláš 
 


- učíme se tuto básničku:

ROK
Rok je dlouhý copánek,
na konci má korálek.
Korálek je roku tečka
a zas znovu dokolečka.
 
- učíme se tuto písničku:
 jaro léto podzim zima


Na obrázku jsou čtyři roční období.
Ukaž jaro, léto, podzim a zimu...

                 Přejeme krásné VánoceV týdnu od 14.12.2020 si užíváme adventní čas
- čekáme na Ježíška - přiletí do školky?
- vyprávíme si o tradicích o Vánocích

samozřejmě pilně pracujeme, vyrábíme a učíme se ....třeba čísla
- spoj čísla jak jdou za sebou, co se na obrázku objevilo? Můžeš obrázek vybarvitvezmi tužku a můžeš dokončit ozdobičku


popros dospěláka o spolupráci a vylušti křižovku
Dárek pro Mikuláše - obrázek, perníček a tanec s písničkou, tak Včeličky uvítali návštěvu a nadílka byla:)))
Mikuláš děti chválí za pilnou práci :)))
Adventní zpívání
Užíváme si adventní čas, počítáme dny do příchodu Ježíška. 

Počítej a počet znázorni do okénka puntíky. Pokud umíš napsat číslici, samozřejmě zapiš číslem... 


Každý den vybarvi jeden malý obrázek. Začni 1.12.  Až budeš mít všechny vybarvené, tak to znamená, že už je tu Ježíšek....

Určitě se chystáte upéct vánoční perníčky. Seřaď správně obrázky tak,  jak mají jít za sebou...co uděláš jako první, co bude následovat....?
Dnes 3. 12. přišla bílá zima - slož si vločku/y
Aby nám ten čas do příchodu Ježíška hezky a radostně utíkal


Téma týdne od 30.11. do 4. 12.:
Svátky a tradice v MŠ -
Advent: Mikuláš přijde k nám

- společně si s dětmi čteme, hovoříme, případně posloucháme příběhy o adventu a o příchodu Mikuláše
- popisujeme si význam adventu, lidové zvyky a tradice
- povídáme si o svých pocitech (obava, radost,...) a o svých zážitcích
- sdílíme svá přání, učíme se naslouchat druhým a být ohleduplní
- učíme se básničky a taneček pro anděla, Mikuláše a pro čerta
- nacvičujeme pásmo vánočních písniček na adventní zpívání
- zdobíme třídu a vyrábíme si adventní a vánoční dárečky
- prožíváme společně adventní čas v radostném očekávání svátečních dnů
 
Básnička pro anděla:

Anděl seděl na obláčku,
čáry máry čaroval.
Vyčaroval Mikuláše,
moc se z toho radoval.
Pozor na to milé děti,
čarování není žert,
něco se mu nepovedlo
a tak přibyl ještě čert.
 
Taneček pro Mikuláše:

Mik-Miku, Mik-Miku, Mikuláš
přišel s čertem na koláč,
Mik-Miku, Mik-Miku, Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje,
čertík za ním poskakuje,
Mik-miku, Mik-Miku, Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.
 
Básnička pro čerta:
Když se čerti rozhněvali,
kopytem si dupli,
kožichy si vyprášili
a pak pěkně hupli.
Ocasem si zatočili
jen tak bez okolku,
tancovali vpravo, vlevo,
tu čertovskou polku.


seřaď od nejmenšího po největšíSeriazioni albero di NataleDěkujeme všem rodičům, kteří měli a mají možnost  nedávat své děti do MŠ v období největšího rizika nákazy COVID- 19. 
Díky tomu mohou být počty dětí na třídách sníženy a eliminováno nebezpečí nákazy.
Velmi si tohoto vstřícného kroku vážíme.
Vážení rodiče,
další hodina kroužku Veselé jazykové chvilky s rodiči bude až v lednu. Termín bude včas oznámen.


Téma na týden od 13.-27.11.2020
Chci být zdravý a veselý, jak si chránit zdraví - pokračuje

1. povídáme si o hygieně a čistotě,
2. o cvičení a sportování,
3. o otužování,
4. zdravý, dlouhý spánek je prospěšný pro naše zdraví,
5. a proč je důležitá zdravá strava (zdravé potraviny).

Téma na týden od 16.-20.11.2020
Chci být zdravý a veselý, jak si chránit zdraví

Báseň

Čistím zuby, řízy, řízy
ať jsou bílé jako břízy.
Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,
horní a pak dolní řadu.
Ať jsou bílé jako sníh,
ať má každý radost z nich.Los duendes y hadas de Ludi: Hábitos Saludables ( los dientes)

- povídáme si  o významu zdraví pro život a o tom, jak si musíme své zdraví chránit ( dodržovat hygienu, teple se oblékat, hodně pít, jíst ovoce a zeleninu, být veselý..)
- upevňujeme si zdraví životními a hygienickými návyky 
- protahujeme a posilujeme své tělo
- povídáme si o rozdílech mezi zdravím a nemocí
- o prevenci před onemocněním i o jeho léčbě
- ochutnáme lipový čaj s medem a citronem, sledujeme jeho přípravu
- kreslíme obrázek k příběhu Krtek léčí zajíce

spojovačkaPro Šíšu: Spojovačky

-zdravé a nezdravé zoubky ( spoj potraviny, které zoubkům škodí se smutným zubem, a naopak ty, které mu prospívají s tím usměvavým)Zúbky - pracovné listy


úkol z AJ - strana 6

slovíčka :
a radio
a carpet
a chair
a tableAž budou vánoce

kapr a hodiny

Koledy s notami pro boomwhackers | Internetový magazín |= ZAKATEDROU.CZ =|
Týden: 9. – 13. listopadu Téma:
Zvířátka doma i v lese

- s dětmi si povídáme a čteme o zvířátkách, která žijí s námi i kolem nás

- čteme si a dramatizujeme příběhy o zvířátkách

- zařazujeme zvířátka do skupin (např. zvířátka a jejich mláďátka, zvířátka žijící na statku nebo v lese,…)

- vyhledáváme zvířátka v knihách, vypravujeme si podle obrázků, povídáme si, jaká zvířátka žijí s námi doma a jak o ně pečujeme

- tvoříme z papíru, výtvarně zobrazujeme zvířátka

- učíme se básničku „Veverka“ a písničku
„Volala lasička na sýčka"

- pohybově napodobujeme různá zvířátka
- napodobujeme zvuky zvířat
- opakujeme si třídní pravidla, jsme kamarádi

Veverka (báseň)
Veverka snáší do spížky
žaludy, houby, oříšky.
Šípky a šišky z borovic,
všechno urovná do polic.
Ještě klobouk z holubinky
uloží si do komůrky.
A pak zima může začít,
zásoby jí budou stačit.

https://www.youtube.com/watch?v=bHXlwSFhsLg

Volala lasička na sýčka (píseň)
Volala lasička na sýčka,
aby jí dal kousek masíčka,
sýček však zahoukal ále
a letěl s masíčkem dále.

Ref.: Dravec dravci nepomůže,
to ho radši svlíkne z kůže,
má to psáno v genech,
nikomu nic nenech.

Sýček byl návštěvou u družky
cestou mu nastydly průdušky,
nemohl loviti masíčka,
ptal se, zda pomůže lasička.

Ref.: Dravec dravci nepomůže,
to ho radši svlíkne z kůže,
má to psáno v genech,
nikomu nic nenech.

Autor: Zdeněk Svěrák & Jaroslav Uhlíř

Jestlipak víš, jak vypadá sýček, o kterém je písnička?
Sýček obecný (Athene noctua)
sýček obecný

----------------------------------------------------------------------------
Doporučené pracovní listy atd. pro děti | Adamusova-rybka


klikni pro další 176/384Vybarvi a nepřetahuj..Blog scuola, Schede didattiche scuola dell'infanzia, La maestra Linda, Schede didattiche da scaricare,
Zvířátka nemají postýlky. Víš, kdo kam chodí spinkat?Blog scuola, Schede didattiche scuola dell'infanzia, La maestra Linda, Schede didattiche da scaricare,
Kdo hodně rád vybarvuje - lasička k vybarvení illustration by Keiti

Přiřaď správný počet oříšků k vevercepregrafismo-autunno-2Všechny pracovní listy, pokud si je zkopírujete do wordu, můžete libovolně velikostně upravovat a popř.vytisknout.
Budeme rádi, když nám splněné úkoly (až se všichni opět sejdeme ve školce), přinesete ukázat.Téma na týden :
Podzimní počasí
při pobytu venku sledujeme počasí, pozorujeme přírodu a její změny
-povídáme si o tom, jak se zvířátka a rostliny připravují na zimu
- povídáme si o ročních obdobích, pracujeme s obrázky
- cvičíme, tancujeme, zpíváme
- malujeme podzimní obrázek, sbíráme a tvoříme z přírodnin
Négy évszak Szett Fa, Madárház, Madarak, Sütőtök Lámpások és Hóember Royalty Free Clip Artok, Vektorokt és Stock Illusztrációk. Image 38994971.


Týden 26.10. - 30.10.2020
     Podzimní prázdniny
V tomto týdnu bude ve školce prázdninový provoz.
- budeme hodně chodit ven
- budeme pozorovat podzimní příroduOrange You Glad By Phil Koch. Lives in Milwaukee, Wisconsin, USABarvy a krásy podzimu
- všímáme si přírody okolo nás
- každý den se připravujeme a trénujeme na velké ,, školáky,,

Transzfer képek őszi- és halloween témában | PaGi Decoplage


           Jsme rádi ve školce.

Celebrate Valentine's Day: an Evan-Moor blog--The Joy of Teaching: Sharing creative ideas and lessons to help children learn

Třídní schůzka ve čtvrtek 3.9.2020 v 15.30

Pro děti první básnička od třídní včelky:

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím,
na shledanou, dobrý den,
děkuji a prosím.
Pusinka by se zlobila, kdyby ošklivě mluvila,
raději se usmívá a jen hezky povídá.