Upravit stránku

Vítejte na stránce třídy Včeliček

Včelka - písnička třídy (první svolávací - zářijová)

Volám vás děti už z luk a z polí,
pojďte zas do školky milé děti. 
Do třídy Včeliček, kouzelné snad,
kde kluci holčičky budou si hrát. 
Do třídy Včeliček, kouzelné snad,
kde jeden druhého bude mít rád.
Do třídy Včeliček kouzelné snad,
kde jeden druhému pomůže rád.

 

 

 

Přejeme vám všem krásné, prosluněné prázdniny, plné odpočinku a nových zážitků.
Školákům úspěšný vstup do 1. třídy a hodně úspěchů na nové etapě v životě.

 

Týden: 21. června – 30. června 2021

Téma:
Čas léta, naše město, rozloučení s předškoláky (ukončení školního roku)

- rozvíjíme svoji obratnost a zručnost

- opakujeme si tanečky a říkanky s pohybem

- zvládáme delší vycházky, zapojujeme se do pohybových aktivit a her při pobytu venku

- vyjmenujeme si všechna roční období, povídáme si o charakteristických znacích léta (co se děje v přírodě, jaké je počasí, jaká je délka dne a noci)

- řekneme si pravidla bezpečného chování o prázdninách

- seznamujeme se s historií a základní charakteristikou našeho města (naše město, znak města, erbovní znak rodu Pernštejnů, zajímavá místa a budovy)

- prohlížíme a popisujeme si mapy, encyklopedie a obrázky našeho města

- nacvičujeme vystoupení na rozloučení s předškoláky

- opakujeme si písničky, básničky i tanečky

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na dětské písničky

- hrajeme na jednoduché hudební nástroje

- malujeme obrázek s letní tématikou nebo obrázek města, ve kterém bydlím

- kreslíme zážitek z rozloučení s předškoláky

- tvoříme z papíru dle vlastní fantazie

- sledujeme rozmanitosti a změny v přírodě, povídáme si o ochraně přírody a o třídění odpadů

- vážíme si místa, země a přírody, ve které žijeme

- máme kladný vztah k městu, ve kterém žijeme, máme povědomí o historické hodnotě a důležitosti památek pro naše město, poznáváme a popisujeme symboly města Pardubic a jejich znak

- jsme zvídaví, empatičtí a jsme kamarádi, známe pravidla bezpečného chování o prázdninách

 

Básnička na tento týden:

- opakování naučených básniček

Písnička na tento týden:

- opakování naučených písniček


V pondělí 14.6.2021 proběhne v naší MŠ zrakový screening. Nezapomeňte v tento den přinést očkovací průkaz dítěte. 

- v úterý máme v MŠ barevný den ( přijďte v barvě vaší třídy)
​​​​​​​- ve čtvrtek nás čeká sportovní dopoledne

Týden: 14. června – 18. června

Téma: Naše planeta Země – Tajemný svět vesmíru

- zvládáme zdravotní cvičení (posilování a protahování svalstva, relaxační cvičení)

- opakujeme si tanečky a říkanky s pohybem, sladíme pohyb s hudbou a rytmem

- snažíme se udržet správnou rovnováhu

- cvičíme a hrajeme si s míči, zvládáme delší vycházky

- povídáme si o naší planetě Zemi  (např. jak se v průběhu roku mění roční období u nás vlivem Slunce, jak se střídá den a noc vlivem Měsíce)

- vyjmenujeme si všechny planety naší sluneční soustavy

- čteme si dětskou literaturu, prohlížíme si tématické encyklopedie

- povídáme si o tom, proč musíme chránit přírodu a co pro naši přírodu může udělat každý z nás

- řešíme hádanky, poznáváme čísla a určujeme počáteční písmeno ve slově

- opakujeme si  písničky, básničky i tanečky

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na  dětské písničky

- hrajeme na jednoduché hudební nástroje

- kreslíme obrázek dle čteného příběhu

- výtvarně ztvárňujeme vesmír ( dle obrázků nebo dle vlastní fantazie – např. planety, letadla, rakety, vesmírné koráby, hvězdy a souhvězdí,…) nebo naši krásnou planetu Zemi

- pojmenováváme různé druhy barev a poznáváme jejich odstíny

- zamyslíme se nad ochranou naší planety

- povídáme si o tom, co a proč musíme na naší planetě chránit a jak mohu pomoci s ochranou přírody a prostředí  já sám

- vážíme si místa, země a přírody, ve které žijeme

- vytváříme si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou, s lidmi a s celou naši planetou

 

Básnička na tento týden:

Sluneční soustava

Ta Sluneční soustava,
kolik planet, děti, má?

Slunce tvoří pevný střed,
obíhá ho planet svět.

Nejblíž Slunci Merkur je,
kolem Slunce rotuje.

První večer objeví se
na obloze Večernice.

Večernice Venuše je,
to ví každý, kdo dnes tu je.

Největší je Jupiter,
mockrát větší nežli Zem.

Země – to je domov náš,
jistě i ty rád ji máš.

Mars je rudá planeta,
rudě září do světa.

Saturn se svým prstencem
největším je krasavcem.

Ze všech planet nejlehčí
Uran se tu otáčí.

Na Neptunu zima je,
mráz a led tam panuje.

Tak je všechny spočítáme:
osm planet tady máme.

 

Písnička na tento týden:

Naše Země kulatá je


Země kulatá je, říká se to.

Po nebi se koulí světem celé léto.

Pozor ať se nesrazíš s tou hvězdičkou v dáli,

to bychom se o tebe vskutku báli.


Chtěl bych jednou, třeba někdy takhle k ránu,

nasednout do velikého eroplánu.

Nasednout do rakety, podívat se z výše,

je-li Země kulatá, jak se píše.

 

 

 - zvládneš domalovat obrázek podle čísel?

 

- polovina obrázku chybí, domaluj ho


 

Týden: 7. června – 11. června

Téma: Život hmyzu – brouků a motýlů

- zvládáme zdravotní cvičení (posilování a protahování svalstva, relaxační cvičení)

- opakujeme si tanečky a říkanky s pohybem

- upevňujeme si naši fyzickou zdatnost

- zvládáme delší vycházky

- při společných vycházkách pozorujeme řád přírody a povídáme si o životě hmyzu

- čteme si příběhy a prohlížíme si obrázky ze světa broučků, včel, pavouků a motýlů

- poznáváme a pojmenováváme zástupce hmyzu – mravenec, moucha, včela, vosa, beruška, motýl, pavouk,…

- povídáme si o některých vlastnostech hmyzu a o jeho užitečnosti

- povídáme si o tom, proč musíme chránit přírodu a co pro naši přírodu může udělat každý z nás

- řešíme hádanky, počítáme a slabikujeme

- opakujeme si  písničky, básničky i tanečky

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na  dětské písničky

- hrajeme na jednoduché hudební nástroje

b) výtvarné dovednosti

- kreslíme obrázek dle čteného příběhu  nebo kreslíme tématický zážitek z vycházky

- výtvarně ztvárňujeme tělo hmyzu (jakoukoliv výtvarnou technikou)

- stříháme, lepíme, vybarvujeme, tvoříme z papíru

- vedeme děti k úctě k životu ve všech jeho formách a k ochraně přírody

- uvědomujeme si vlastní sounáležitost s přírodou, chováme se k ní citlivě a ohleduplně

- vážíme si místa, země a přírody, ve které žijeme

- vytváříme si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou, s lidmi a s celou naši planetou

 

Básnička na tento týden:


Včelička (opakování básničky s pohybem)


Nevídáno, neslýcháno,

včelka cvičí každé ráno.

Nejdřív nožky natahuje,

do výšky se protahuje.

Potom ještě dřepy dělá,

vždyť je pilná jako včela.

 

Písnička na tento týden:


Sluníčko, sluníčko


Sluníčko, sluníčko,

popojdi maličko,

sedíš tu u cesty,

stane se neštěstí,

něco tě zajede.

 Elce pelce strejček Nimra

koupil šimla v Kadani,

ani nevíš, jak to šimrá,

když mi lezeš po dlani.

Podívej se, zvedá krovky,

asi někam poletí,

do nebe, či do Stromovky,

hádej, hádej, hádej potřetí.

Nevím, nevím, nemám zdání,

počkej s nataženou dlaní,

snad se vrátí za chviličku,

i ty malý popleto,

letí hledat osmou tečku.

Nevrátí se, nevrátí se,

nevrátí se, nevrátí se,

tak je to!

Sluníčko, sluníčko,

popojdi maličko,

sedíš tu u cesty,

stane se neštěstí,

něco tě zajede.


 

 

 

V pondělí 31.5. 2021 proběhne od 8h v naší MŠ focení tříd.
Zapište si na svých třídách o kolik fotografií budete mít zájem. 
Veškeré informace a zápisové archy najdete na infookénku v šatně.

Týden: 31. května – 4. června

Téma: Jarní svátky – Mezinárodní den dětí (multikultura, světadíly)

- zvládáme zdravotní cvičení (posilování a protahování svalstva, relaxační cvičení)

- opakujeme si tanečky

- trénujeme svoji vytrvalost

- soutěžíme a rozvíjíme své pohybové dovednosti v různých sportovních hrách a disciplínách

- prohlížíme si mapy světa a seznamujeme se se základní orientací na mapě

- poznáváme a pojmenováváme světadíly a určujeme jejich odlišnosti a charakteristiku

- poznáváme rozmanitost světa a lidí, uvědomujeme si, že svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý

- oslavujeme svátek dětí

- čteme si tématické příběhy a povídáme si o nich

- opakujeme si  písničky, básničky i tanečky

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na  dětské písničky

- opakujeme si písničku „Muzikantská rodina“

- kreslíme obrázek dle čteného příběhu

- kreslíme obrázek z oslavy svátku dětí

- stříháme, lepíme, vybarvujeme, tvoříme z papíru

 

- získáváme základní poznatky o životě a kultuře lidí na naší planetě

- vážíme si místa a země, ve které žijeme

- vytváříme si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou, s lidmi a s celou naši planetou

- uvědomujeme si svá práva ve vztahu k druhému a respektujeme práva ostatních

- chováme se citlivě a ohleduplně a radujeme se ze společně prožitých chvil

 

 

 

Básnička na tento týden:

O skřítkovi

 Chtěl jsem projít lesem domů,
nevěřil jsem vůbec tomu,
co vše jsem tam uviděl,
to nikdo z vás neviděl!

Skřítkové a princezničky
tahali se za tkaničky.
Zajíci a veverky
malovali na šperky.

Na ty šperky z papíru
a každému na míru.
Každému, kdo lesem šel
a skřítky tam uviděl.

Divil jsem se, co se děje,
že se každý na mě směje.
Vždyť je dneska Dětský den!
Šup do lesa – jdeme ven!

 

Písnička na tento týden:

- opakujeme si písničku „Muzikantská rodina“

 

 

 

 

Týden: 24. května – 28. května

Téma: kde žijí zvířátka – exotická zvířata (světadíly)

- zvládáme hudebně pohybové dovednosti (tanečky)

- provádíme zdravotní cvičení se zaměřením na „lezení“ (plazení po břiše, prolézání tunelem, prolézačky na zahradě MŠ)

- hrajeme pohybové hry a napodobujeme pohyby zvířátek

- chodíme na vycházky, hrajeme si v parku a na zahradě MŠ

- vytvoříme si představu o planetě Zemi (na které nežijí pouze lidé), ukážeme si mapu (nebo globus), vysvětlíme si, kde je na mapě zobrazena pevnina a kde vodstvo, vyjmenujeme si světadíly

- pracujeme s obrázky a encyklopediemi – poznáváme, pojmenováváme a třídíme obrázky zvířátek

- povídáme si o zvířátkách žijících v ZOO, kdo a proč o tato zvířátka pečuje

- vyprávíme si zážitky z výletů s rodiči do ZOO

- řešíme hádanky, poznáváme čísla a písmena

- opakujeme si  písničky, básničky i tanečky

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na  dětské písničky

- učíme se písničku „Zoologická zahrada“

- výtvarně ztvárňujeme cizokrajná zvířátka

- pracujeme s modelínou

- pracujeme s dětskými časopisy – stříháme, lepíme, vybarvujeme, tvoříme z papíru

- vedeme děti k ochraně přírody, chováme se bezpečně a ohleduplně

- vytváříme si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, s lidmi a s celou naši planetou

- při společných vycházkách nadále dodržujeme pravidla pro chodce a dbáme o bezpečnost naši i o bezpečnost našich kamarádů

 

Básnička na tento týden:

Slon je velký, slon je silný,

slon je vždycky v pohodě.

A když je mu v létě vedro,

zaplave si ve vodě. 

 

Žirafy se od všech zvířat

velmi snadno odliší,

mají totiž dlouhé krky

a jsou ze všech nejvyšší. 

 

Proč se gepard neusměje,

proč má smutnou náladu?

Neulovil ani myšku 

a teď bude o hladu.

 

Všechny zebry narozené

v rovníkové Africe

rády nosí šaty s proužkem,

sluší jim to velice.

 

Orli krouží pod oblaky,

hledí na svět zvysoka.

K obědu si chytí myšku,

nebo rybku z potoka.

 

 

Na severu, blízko pólu,

je ráj ledních medvědů.

Plavou v moři, loví ryby,

klouzají se po ledu.

 

Autor: Miloš Kratochvíl, Jiří Žáček

 

Písnička na tento týden:

Zoologická zahrada (Opička Žofka)


Umbabá umbabá ubma ubma umbabá 

Umbabá Umbabá ubma ubma ú 

Zoologická zahrada je jen chabá náhrada,

v pralese skotačit tu chuť nelze potlačit. 

Přejte nám víc radosti chceme užít mladosti 

v kleci jsme celý den, tak ať se taky zasmějem.

Umbabá umbabá ubma ubma ú

- nějaké úkoly k zamyšlení:- podle číslice dokresli chybějící počet teček

 

Týden: 17. května – 21. května

Téma: Poznej a chraň své tělo

- zvládáme hudebně pohybové dovednosti (tanečky)

- provádíme zdravotní cvičení se zaměřením se na „skok“ (poskoky snožmo na místě, z místa, s otočením, poskoky v podřepu, výskok)

- cvičíme s nářadím

- provádíme cvičení, při kterých se protahujeme, posilujeme a uvědomujeme si jednotlivé části lidského těla

- chodíme na vycházky, hrajeme si v parku a na zahradě MŠ

- pracujeme s obrázky a encyklopediemi – poznáváme, pojmenováváme a ukazujeme si části lidského těla, vysvětlujeme si význam a funkce základních lidských orgánů  a popisujeme si naše smysly

- povídáme si o tom, jak o své tělo pečovat, co je pro nás zdravé a čemu se raději vyvarovat

- připomeneme si význam zdravého životního stylu (zdravá strava, dostatečný pohyb, hygienické návyky, odpočinek i spánek, pobyt na čerstvém vzduchu)

- hrajeme námětové hry, řešíme tématické hádanky, čteme si příběhy

- při společných vycházkách nadále dodržujeme pravidla pro chodce a dbáme o bezpečnost naši i o bezpečnost našich kamarádů

- opakujeme si jarní písničky, básničky i tanečky

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na  dětské písničky

- učíme se písničku „Hlava, ramena, kolena, palce“

b) výtvarné dovednosti

- kreslíme lidskou postavu (i s detaily, případně „v pohybu“)

- pracujeme s modelínou

- pracujeme s dětskými časopisy – stříháme, lepíme, vybarvujeme,…

- nakreslíme situační obrázek (dle čteného příběhu)

- vedeme děti k ochraně zdraví svého i ostatních

- chováme se bezpečně a ohleduplně

- hovoříme o nástrahách a nebezpečích v běžném životě a připomeneme si pojem prevence  (hry na bezpečném místě, chování v dopravě, nebezpečí jedovatých rostlin, cizí lidé a další rizika)

- získáváme povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde je, v případě potřeby, nutné hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat,...)

 

 

Básnička na tento týden:

(opakování básničky z podzimu)


Čistím zuby, řízy řízy,

ať jsou bílé jako břízy.

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,

horní a pak dolní řadu.

Ať jsou bílé jako sníh,

Ať má každý radost z nich. 

 


 


Písnička na tento týden:

Hlava, ramena, kolena, palce

 

 

 


      MILÉ MAMINKY, UŽIJTE SI DNEŠNÍ DEN

Téma na týden: 10. května – 14. května

DOPRAVA A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY


- zvládáme hudebně pohybové dovednosti (tanečky, změny tempa a směru chůze, střídání běhu a chůze)

- provádíme zdravotní cvičení (posilování a protahování svalů)

- procvičujeme si míčovou průpravu (kutálení míče na cíl, podávání a pohazování míče, cvičení s měkkými míčky)

- napodobujeme pohyby (a zvuky) dopravních prostředků

- chodíme na vycházky, hrajeme si v parku a na zahradě MŠ

- při společných vycházkách cíleně pozorujeme dopravní situaci v okolí MŠ, popisujeme si vzniklé situace

- na vycházkách poznáváme druhy aut a dopravní značky (jejich název a význam)

- pracujeme s obrázky – poznáváme, pojmenováváme a třídíme dopravní prostředky a dopravní značky

- čteme si příběhy zaměřené na dopravní výchovu a povídáme si o nich, popisujeme si co je a co není správné

- rozlišujeme žádoucí a nežádoucí chování chodců a cyklistů v různých dopravních situacích, povídáme si o jejich bezpečnosti

- známe a dodržujeme pravidla pro chodce

- hrajeme námětové hry

- umíme sdělit svůj zážitek

- opakujeme si jarní písničky, básničky i tanečky

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na  dětské písničky

- pohybově vyjadřujeme charakter hudby (písnička pomalá, rychlá), napodobujeme pohyb a zvuky dopravních prostředků

- učíme se písničku „Auto“

- kreslíme dopravní prostředek

- skládáme papírovou lodičku

- pracujeme s dětskými časopisy – stříháme, lepíme, vybarvujeme,…

- nakreslíme situační obrázek (dle čteného příběhu)

- jsme ukáznění, trpěliví a ohleduplní, vzájemně si pomáháme

- vedeme děti k samostatnosti  (i k samostatnosti v oblasti rozhodování se) a k dodržování pravidel (při pobytu ve třídě i na vycházce)

- povídáme si o ochraně přírody, třídíme papír a plast

 

Básnička na tento týden:

Mašinka

Co to syčí, co to houká,

mašinka si tiše brouká.

Po kolejích rychle pádí,

s každým kolem závod svádí.

Na červenou zastaví,

všechny ptáčky pozdraví.

Na zelenou zas dál jede,

k nádraží ji cesta vede.

 

Písnička na tento týden:

Auto

1.
Tú, tú, tú, auto už je tu.

Pojeď mámo, pojeď s námi, za chvíli jsme za horami.

Tú, tú, tú, auto už je tu.

2.
Tú, tú, tú, auto už je tu.

Abys měla radost v líčku, svezu tě až ke sluníčku.

Tú, tú, tú, auto už je tu.

3.
Tú, tú, tú, auto už je tu.

Jen se, mámo, mihnem vrátky, vyjedem až do pohádky.

Tú, tú, tú, auto už je tu.

 - po jakém povrchu se jaký prostředek pohybuje?

- vezmi tužku a procvič grafomotoriku- pojmenuj dopravní prostředek, urči počáteční písmeno, vytleskej slovo, spočítej počet slabik

 

 

 

Týden: 3. května – 7. května

Téma: Svátek matek

- zvládáme hudebně pohybové dovednosti (tanečky, změny tempa a směru chůze, střídání běhu a chůze)

- provádíme dechová a relaxační cvičení

- posilujeme stehenní a břišní svaly

- cvičíme s měkkými míči a s kruhy

- opakujeme si tanečky

- společně prožíváme další z našich tradic a povídáme si o naší rodině

- vyjmenováváme členy naší rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci,…) a určujeme své místo v této rodině

- čteme si příběhy zaměřené na rodinné prostředí a povídáme si o nich, popisujeme si charakterové vlastnosti jednotlivých postav

- rozlišujeme žádoucí a nežádoucí chování ve skupině (rodina, MŠ)

- chápeme funkce rodiny a jejich členů, chápeme hodnoty vztahů v rodině

- umíme sdělit svůj zážitek

- opakujeme si jarní písničky  a básničky, rytmizujeme

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na  dětské písničky

- pohybově vyjadřujeme charakter hudby (písnička pomalá, rychlá)

- učíme se písničku „Muzikantská rodina“

- kreslíme obrázek naší rodiny

- pracujeme s dětskými časopisy – stříháme, lepíme, vybarvujeme,…

- nakreslíme situační obrázek (dle čteného příběhu)

- vyrábíme dáreček a přání pro maminky k svátku

- nezapomínáme na správné držení tužky nebo pastelky

- získáváme poznatky o tradicích a zvycích naší země, přijímáme tradici oslav

- máme radost z tvorby a přípravy dárku pro maminku

- jsme kamarádští a ohleduplní, vzájemně si pomáháme

- vedeme děti k samostatnosti

 

Básnička na tento týden:


Moje milá matičko,

dám Ti čisté srdíčko.

Ještě k tomu kytičku,

a ty mi dej hubičku.

 

Písnička na tento týden:

Muzikantská rodina


1) Táta včera v šatníku,

zatloukal pár hřebíků,

bum bum bum, (3x v rytmu ťuknout),

až se třásl celý dům.

2) V kuchyni zas maminka,

 každou chvíli zacinká

pokličkou (3x v rytmu ťuknout),

velkou nebo maličkou.

3)Naše malá Monika,

 taky v hudbě vyniká,

ta hraje (3x v rytmu ťuknout)

na skleničku od čaje.

4) I náš Véna ze zvyku,

umí dělat muziku,

panečku (3x v rytmu ťuknout)

vařečkou o vařečku.

5) Když my hrajem do re mi,

každý pozná, co jsme my,

jediná (3x v rytmu ťuknout)

muzikantská rodina.- úkoly pro šikulky

- víš kdo to je vlastně babička?, přeci maminka maminky....

 

- mamince patří k svátku určitě kytička, než ji utrhneš pro maminku, pomoz včelce najít správnou cestu

- a této kytičce domaluj lístečky dle předlohy
 

 

 

 

 

 

Milé děti, na plotu naší školky na vás opět čeká hra s křížovkou. Tentokrát je hra čarodějnická....
Nezapomeňte si s sebou vzít tužku

Týden: 26. dubna – 30. dubna


Téma: Slet čarodějnic

- rozvíjíme naši obratnost a zručnost

- posilujeme plosku nohy

- posilujeme a protahujeme páteř

- posilujeme stehenní a břišní svaly

- zvládáme hudebně pohybové dovednosti (tanečky, změny tempa a směru chůze, střídání běhu a chůze)

- společně prožíváme další z našich tradic a užíváme si tak trochu pohádkově čarodějný týden

- vysvětlíme si význam lidové tradice „pálení čarodějnic“

- čteme si pohádky a příběhy, popisujeme si charakterové vlastnosti jednotlivých postav (dobré, zlé,…)

- umíme sdělit svůj zážitek

- řešíme hádanky

- zvládáme svůj strach, rozvíjíme si naši fantazii a představivost

- opakujeme si jarní písničky  a básničky

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na  dětské písničky

- pohybově vyjadřujeme charakter hudby (písnička pomalá, rychlá)

- hrajeme si s barvou, mícháme je a pozorujeme, jaká barva jejich smícháním vznikne

- kreslíme čarodějnický obrázek

- pracujeme s papírem, skládáme ho

- nakreslíme situační obrázek (dle čteného příběhu)

- nezapomínáme na správné držení tužky nebo pastelky

- získáváme poznatky o tradicích a zvycích naší země, přijímáme tradici oslav

- máme radost ze společných činností

- jsme kamarádští a ohleduplní, vzájemně si pomáháme

- vedeme děti k samostatnosti

 

Básnička na tento týden:

Ježibaby

Ježibaby, kamarádky

krouží vzduchem tam a zpátky.

Šaty mají od sazí,

snad se v letu nesrazí.

 

Písnička na tento týden:

Čarodějnice

 

Ježibaba s ježibabou na kopečku za Jihlavou,

radily se, radily, jak by nejlíp řádily.

Čáry, máry, basta fidli, košťátko nás ponese,

 poletíme jako vítr. Bojte se nás, bojte se.


Ježidědek vstal ze židle, že poletí, vzal si vidle.

Jenže vidle neletí, proto sláva koštěti.

Čáry máry, basta fidli, košťátko nás ponese,

poletíme jako vítr. Bojte se nás, bojte se.
 - dokresli pavoukovi pavučinu

- jeden pavoučí grafomotorický úkol

- najdi 5 rozdílů v obrázcích
- úkol na počítání
- zakroužkuj správnou číslici
- spoj číslice 1-11
- co vzniklo za obrázek?


 

 

- odkaz na pohádku
https://www.youtube.com/…hN4


Týden: 19. dubna – 23. dubna

Téma: Domácí zvířata (hospodářství)

- rozvíjíme naši obratnost a zručnost
- zvyšujeme si pohyblivost páteře, protahujeme zádové svalstvo
- posilujeme stehenní a břišní svaly
- používáme naše pohybové dovednosti pro vyjádření základní charakteristiky zvířete (pantomima)
- povídáme si o zvířátkách žijících na statku, o jejich užitku pro přírodu a pro nás, povídáme si, jak musíme o tato zvířátka pečovat
- pracujeme s obrázky – poznáváme a pojmenováváme hospodářská zvířata a jejich mláďata
- popisujeme si charakteristické znaky a vlastnosti zvířete
- prohlížíme si tématické knihy a encyklopedie, čteme si příběhy o zvířátkách
- řešíme hádanky
- určujeme správný počet, porovnáváme čísla
- rytmizujeme říkadla
- opakujeme si jarní písničky a básničky
- posloucháme, zpíváme a tancujeme na dětské písničky
- napodobujeme zvuky zvířátek
- výtvarně znázorníme zvířecí figuru
- zvířátko také vytvarujeme z modelíny
- nakreslíme situační obrázek (dle čteného příběhu o zvířátkách)
- kreslíme zážitek z pobytu venku
- nezapomínáme na správné držení tužky nebo pastelky
- máme kladný vztah ke zvířátkům, chápeme je jako neoddělitelnou součást přírody a světa
- máme radost ze společných činností
- jsme kamarádští a ohleduplní, vzájemně si pomáháme, chráníme přírodu i věci kolem nás
- vedeme děti k samostatnosti a snažíme se o podporu zdravé sebedůvěry při činnostech i v projevu dítěte

 

Básnička na tento týden:

Kosáci

Kosáci si staví dům

a chlubí se sousedům,

co všechno už nasbírali,

aby svůj dům vyzdobili.

Dlouhý kousek provázku,

kus ptačího ocásku.

Pírko, které ztratil kos,

když pospíchal pro rákos.

 

Písnička s tanečkem na tento týden:

Pásla ovečky

Pásla ovečky v zeleném háječku,

pásla ovečky v černém lese.

Já na ni dupy, dupy, dup!

Ona zas cupy, cupy, cup.

Houfem ovečky, seberte se všecky,

houfem ovečky, seberte se!

 

- několik úkolů, předškoláku

- vybarvi, vystřihni, nalep
- vezmi tužku, pamatuj na správný úchop- domaluj koťátku klubíčka 
-spočítej, kolik jsi jich domaloval


- spoj počet zvířátek se stejným počtem teček na kostce

Týden: 12. dubna – 16. dubna

Téma: Školákův hádankový týden

- zvládáme základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

- rozvíjíme naši obratnost a zručnost

- opakujeme si básničky s pohybem

- zvládáme základní sebeobslužné a hygienické návyky

- připravujeme se k zápisu do školy

- umíme se představit, řekneme svůj věk, adresu a vyjmenujeme členy naší rodiny

- známe datum (měsíc) svého narození

- poznáváme a pojmenováváme barvy a jejich odstíny, poznáváme tvary a porovnáváme jejich velikost

- rozkládáme slova na slabiky, hledáme rýmy, určujeme hlásky na počátku slov

- rozlišujeme krátké a dlouhé samohlásky

- pracujeme s tématickými obrázky a povídáme si o nich

- řešíme různé hádanky, labyrinty a rébusy

- procvičujeme si číselnou řadu, počítáme, poznáváme čísla a přiřazujeme k nim správný počet předmětů, procvičujeme si časoprostorovou orientaci a základní matematické pojmy: nahoře – dole, vpředu – vzadu, vpravo – vlevo,…

- rytmizujeme říkadla

-opakujeme jarní básničky

- doma si zopakujte a zazpívejte jarní písničky (např. „Vozilo se na jaře“)
 

Vozilo se na jaře
 

Vozilo se na jaře, tralalalala,

slunce v zlatém kočáře, tralalalala.

Tralá, tralá, tralalalala.

Kampak jedeš sluníčko, tralalalala,

Za tři hory Ančičko, tralalalala.

Tralá, tralá, tralalalala.

Přivezu ti zlatý klíč, tralalalala,

Jmenuje se petrklíč, tralalalala.

Tralá, tralá, tralalalala.

https://www.youtube.com/…vgc


- posloucháme  a tancujeme na dětské písničky

- kreslíme lidskou postavu se všemi detaily

- kreslíme zážitek z pobytu venku

- nezapomínáme na správné držení tužky nebo pastelky

- napodobujeme předkreslený záznam (koordinace oko – ruka)

- máme kladný vztah k povinnostem, učíme se pravidelně vypracovávat úkoly

- povídáme si o blížícím se zápisu do školy a o tom, co nového se ve škole naučím

- jdeme na procházku kolem školy, do které budu chodit

- jsme kamarádští a ohleduplní, vzájemně si pomáháme, chráníme přírodu i věci kolem nás

- vedeme děti k samostatnosti a snažíme se o podporu zdravé sebedůvěry při činnostech i v projevu dítěte

 

Básnička na tento týden:

Ve školce

Máme tady kamarády,
hrajeme si s nimi rádi.
Plníme tu úkoly,
těšíme se do školy.

 

Písnička na tento týden:

Prší, prší (opakování)


...a také pár jarních pracovních listů


Milé Včeličky, 

posíláme typ na velikonoční procházku.  https://www.facebook.com/…fbl

Před školkou bude po celou dobu velikonočních dnů náš kraslicovník, můžete ho přijít ozdobit svými kraslicemi, moc nás to potěší. Na plotě školky je stále jarní  poznávačka a také další jarní hra, stezka. Na tu se můžete hned vypravit, jen si nezapomeňte vzít nějakou tužku. Budete pomocí dospěláka zapisovat a luštit křížovku. Pak nám ve školce řeknete znění tajenky.
Mějte krásné jarní dny.
VESELÉ VELIKONOCE


 

Téma na týden: 5. dubna – 9. dubna

       Těšíme se do školy

- zvládáme základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

- rozvíjíme naši obratnost a zručnost

- opakujeme si básničky s pohybem

- zvládáme základní sebeobslužné a hygienické návyky

- připravujeme se k zápisu do školy

- umíme se představit, řekneme svůj věk, adresu a vyjmenujeme členy naší rodiny

- poznáváme a pojmenováváme barvy a jejich odstíny

- rozkládáme slova na slabiky, hledáme rýmy, určujeme hlásky na počátku slov

- rozlišujeme krátkou a dlouhou samohlásku

- pracujeme s tématickými obrázky a povídáme si o nich

- zopakujeme si velikonoční koledu z minulého týdne („Zajíčkova koleda“)

- řešíme různé hádanky a labyrinty

- procvičujeme si číselnou řadu, počítáme, poznáváme čísla a přiřazujeme k nim správný počet předmětů, procvičujeme si časoprostorovou orientaci a základní matematické pojmy: nahoře – dole, vpředu – vzadu, vpravo – vlevo,…

- rytmizujeme říkadla

- opakujeme si jarní písničky (např. „Vozilo se na jaře“)

- posloucháme, zpíváme a tancujeme na dětské písničky

- kreslíme lidskou postavu se všemi detaily

- kreslíme zážitek z Velikonoc

- nezapomínáme na správné držení tužky nebo pastelky

- povídáme si o prožitých Velikonocích

- máme kladný vztah k povinnostem, učíme se pravidelně vypracovávat úkoly

- povídáme si o blížícím se zápisu do školy a o tom, co nového se ve škole naučím

- jdeme na procházku kolem školy, do které budu od září chodit

- jsme kamarádští a ohleduplní, vzájemně si doma pomáháme


spočítej obrázky a spoj  se správnou kostkou 

Všem moc děkujeme za krásné obrázky, přáníčka, velikonoční a jarní výrobky pro babičky a dědečky do domova důchodců. Určitě budou mít velikou radost a díky vám i hezčí dny.

Ahoj děti, vysadili jsme pro vás ,, kraslicovník,,. Jen na něm zatím nejsou žádné kraslice. A to je velká prosba na vás všechny. Vyrobte nebo namalujte jakoukoliv kraslici a přijďte ji pověsit na náš společný strom kraslic.

Ahoj kluci a holčičky!

S prvními slunečními paprsky, s prvními jarními kytičkami, slavíme každé jaro významný křesťanský svátek – Velikonoce. Velikonoce patří mezi důležité svátky jara a jsou naplněny řadou zajímavých lidových zvyků a tradic. Některé z nich si teď zkusíme připomenout.

Poslední týden před Velikonocemi se nazývá „pašijový“. V tomto týdnu se dodržují tyto zvyklosti:

Modré pondělí a Šedé (Žluté) úterý

Tyto dny věnuj úklidu ve svém pokojíčku a vycházkám do jarní přírody.

Škaredá středa

Říká se, že kdo se na Škaredou středu zamračí, bude se mračit po celý rok. V tento den začni s velikonoční výzdobou, pomáhej rodičům připravovat velikonoční pokrmy a hlavně – usmívej se!

Zelený čtvrtek

Na zelený čtvrtek si spolu s rodiči uvař jídlo z čerstvých zelených rostlin, podle nichž se tento den jmenuje. Nabereš sílu a doplníš chybějící vitamíny. Pokud ti už chybí mlsání, můžeš začít péct dobroty jako mazance, jidáše, koláče nebo velikonoční beránky.

V tento den můžeš naposledy slyšet kostelní zvony a neuslyšíš je do Bílé soboty. Podle lidové tradice se říká, že „zvony odletěly do Říma“. Jejich zvuk je nahrazen řehtačkami, které vyhánějí z domů vše zlé.

Pokud chceš přesně dodržet čtvrteční zvyk, měl bys vstát brzy ráno a omýt se v ranní rose, abys byl zdravý.

Velký pátek

Velký pátek je dnem nadpřirozených sil a je s ním spojena spousta pověr. Známá je pověra, že v tento den se země otevírá a vydává své poklady. Tato místa můžeš najít podle modravého světýlka nebo kvetoucího kapradí. Když se vydáš poklady hledat, nezapomeň na posvěcené vajíčko, kterým musíš třikrát poklepat na zem, aby se otevřela.

Ale především je Velký pátek dnem přísného půstu a hlubokého smutku, protože si v tento den připomínáme Ježíšovo odsouzení k smrti na kříži.

Bílá sobota

Je to den, kdy se můžeš těšit na blížící se velikonoční neděli i velikonoční pondělí. Celý dům se musí uklidit, aby se skvěl čistotou a byl připraven na nedělní připomenutí Ježíšova vzkříšení („zmrtvýchvstání“).

V tento den se zvony „navracejí z Říma“ a opět se rozezní ve své plné síle a kráse.

Neděle – Boží hod velikonoční

Když přišla Velikonoční neděle („Boží hod velikonoční“), vstal Ježíš z mrtvých. Několik dní kázal lidem lásku, pokoru a víru ve vše dobré. Pak vystoupil do nebíčka. Věřící lidé celého světa dodnes oslavují jeho činy a Velikonoce jsou svátky, kdy si je všichni připomínáme.

V tento den je zakázáno pracovat a celá rodina se schází u slavnostního stolu, kde se rovným dílem rozděluje vařené vejce. Pokud by někdo z rodiny zabloudil, stačí, aby si vzpomněl, s kým jedl vejce, a bezpečně se vrátí domů.

Pak všichni jedí to nejlepší, co maminka připraví.

Velikonoční pondělí

S tímto dnem je spojeno mnoho lidových tradic a zvyků. Chlapci chodí na koledu za děvčaty a pomlázkami s barevnými mašličkami je „vyšlehají“. Děvčata je odměňují malovanými vajíčky nebo sladkostmi.

V letošním roce budou Velikonoce vlivem pandemie koronaviru jiné. Přesto si je však určitě dokážeš se svojí rodinou hezky a radostně užít.

Milé Včeličky,
Steve pro vás natočil opakovací video z lekcí, které jsme už společně probrali. Zopakujte si také.

https://youtu.be/…q14

 

 

Téma týdne od 29.3. do 2.4.:
Velikonoce

- vysvětlíme si význam velikonočních svátků úměrně věku a chápání dětí

- popisujeme si a ctíme velikonoční („pašijový“) týden

- povídáme si o symbolech Velikonoc (např. vajíčko, beránek, zajíček, pomlázka) a o velikonočních pokrmech ( např. jidášci, mazanec, velikonoční beránek, nádivka z kopřiv, vajíčka)

- rozvíjíme tvořivost a zručnost při práci na velikonoční výzdobě a velikonočních výrobcích

- prohlubujeme vztah k tradicím a kultuře, ve které žijeme

- čteme si pohádky a hledáme v nich spojitosti s Velikonocemi a jarem

- vyprávíme si příběhy, popisujeme obrázky, rozvíjíme si slovní zásobu

- zvládáme základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (např. pojmy nahoře – dole, vpředu – vzadu, vpravo – vlevo), zvládáme běžné způsoby pohybu v různém prostředí (např. překážky, chůze a běh do kopce,…)

- zpíváme si jarní písničky, naučíme se velikonoční koledu

- doma nebo venku si můžeme zahrát velikonoční hru „Ukrývání vajíček“ spojenou s hledáním vajíček a s plněním různých úkolů

Hra „Ukrývání vajíček“

Hra na zatoulaná (např. čokoládová) vajíčka tě bude určitě bavit. Když se nebudeš dívat, schová ti někdo z dospělých několik sáčků s dobrotami po celém bytě nebo zahradě. Pokud máš sourozence a budete hledat dobroty označené vaším jménem nebo obrázkem společně, pěkně si u toho zaběháte a užijete hodně legrace. Nezapomeň se rodičů zeptat, kolik dobrot doma nebo na zahradě schovali. Byla by škoda je tam zapomenout…

- zpíváme si jarní písničky, naučíme se velikonoční koledu

Zajíčkova koleda

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka,

A já řekl : „Ne, ne, ne!“

Na dvorečku za potokem

mám já strýce králíčka,

tomu nosím každým rokem

malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,

dojdu-li tam bez nehody,

dám mu kopu vajíček.

 

Veselé Velikonoce přejí Včeličky!

pár úkolů pro šikovné předškoláky:domaluj do košíčku počet vykoledovaných vajíček dle dané číslice
vezmi pastelku a domaluj kraslice


dej do  ,, ohrádky ,,  vždy 3 zajíčkyMilé děti a rodiče,
máme na vás všechny prosbu. Byli jsme osloveni, zda bychom nepotěšili obyvatele Domova důchodců U Kostelíčka nějakým jarním obrázkem nebo třeba přáníčkem k Velikonocům.
Co vy na to? Namalujete, vytvoříte? Určitě tím uděláme
,, naším,,  babičkám a dědečkům velikou radost. A vy, děti, si za to navíc vysloužíte malý dáreček, který na vás bude čekat ve školce.
Obrázky a přáníčka nám přineste ve dnech
26.3. a 29.3. 2021 od 8.00 - 16.00 do školky ( kde na vás bude čekat i slíbený dáreček)

- obrázky a přáníčka tvořte na rozměry A5 a A4
- pár odkazů na náměty, kdo by si nevěděl rady

http://pesleri.blogspot.com/…tml
https://cz.pinterest.com/…05/
https://cz.pinterest.com/…_Q/
https://cz.pinterest.com/…03/  +  https://cz.pinterest.com/…62/
https://cz.pinterest.com/…76/
https://cz.pinterest.com/…59/

Ahoj děti :)
Máme radost, že se vám poznávací hra o jarních kytičkách líbí. A velikou radost máme z  vyrobených kytiček, které nám krásně zdobí plot školky...

Z rozhodnutí vlády je MŠ od 1.3.2021 uzavřena.
Ale i tak s vámi zůstaneme ve spojení.
Na stránky školky budeme i nadále vkládat činnosti, úkoly, hry pro volné chvíle zábavy a pro rozvoj našich dětí i v tomto období a budeme se těšit, že se brzy opět shledáme v naší školce.
Pracovní listy zkopírujte do Wordu a vytiskněte:)

 

Téma týdne 22.3. – 26.3.
 Co nám jaro přineslo, jarní hry


- na procházkách s rodiči pozorujeme změny v přírodě v zahrádkách, v parcích i v lese, poznáváme jarní kytičky, rozlišujeme listnaté a jehličnaté stromy

- posloucháme zpěv ptáčků a společně s probouzející se přírodou vítáme jaro písničkami, básničkami, výtvarným tvořením a tanečky

- zvládáme cvičení na udržení rovnováhy a cvičení na uvědomění si pravé a levé strany

- zahrajeme si venku jarní hry: cvrnkáme kuličky do důlku, roztočíme „Káču“, házíme si s míčem

- doma si s rodiči zahrajeme hru „Na zahradníka“:


Na zahradníka

Dítě sedí v kruhu. Uprostřed jsou rubem nahoru položené kartičky jarních květů, keřů, zahradnického náčiní,…Jedno dítě („zahradnice“ nebo “zahradník“) obchází kolem a říká:

„Mám já  velkou zahradu, znám v ní každý kout,

pojď si ke mně,  Aničko (jméno dítěte nebo oslovení rodiče, který hraje hru)

něco vyzvednout!“

Hráč, který byl vyzván, si obrátí jednu kartičku a řekne, co si u zahradnice vybral.- namalujeme si obrázek k této básničce:


Sázíme stromky

Roztál sníh a země voní,

vsaďme malý strůmek do ní.

Dejme pozor na kořeny,

kůlem bude připevněný.

Až vyroste z malička,

dá voňavá jablíčka.

 

A protože víme, že rádi přemýšlíte, máme tu pro vás několik jarních hádanek:


Malá kytka celá bledá

ze sněhu ven cestu hledá.

Při teplotě na nule

rozkvétají ………(bledule)

 

Na nevelkém stonečku

spousta žlutých zvonečků.

Každý z nich má k jaru klíč.

Copak je to?.........(petrklíč)

 

Každý na to kouká, civí.

Na jaře se dějí divy-

rozkvete vždy jeden pán.

Víte který?.....(tulipán)

 

Ve své sytě žluté kráse

Pampelišce podobá se.

Nápověda pro Bělu:

„Jsou to květy…….“……(podbělu)

 

Fialové drobné květy,

všechny včelky se k nim sletí.

Krásně voní do dálky

Hlavně drobné……..(fialky)

 

Nejdřív žlutá, potom bílá,

s chmýřím lehkým jako víla.

Utrhneme pro Elišku

krásně žlutou….(pampelišku).

 

Bleděmodré kvítky něžné,

na louce jsou celkem běžné.

Vzpomene si Madlenka,

jak vypadá………? (pomněnka)


Pracovní listy na procvičování všeho, co už umíte a dobře znáte:

včelička létá okolo kytičky, vezmu tužku a
,, proleť,, se sní


-a trochu počítání.
- spočítej kytičky a dej do kroužku správnou číslici
najdi 5 rozdílů
Ahoj děti, ahoj předškoláci.
Jak se máte? Plníte si zadané úkoly ze školky?
To vás chválíme. Protože nejdříve povinnosti a potom zábava.
Povinnosti máte tedy splněny, tak teď hurá na zábavu.
Až půjdete s rodiči na procházku, jděte se podívat na naší školku.
Na plotu školky na vás čekají obrázky s hádankami a zajímavostmi
o jarních kytičkách. A taky jeden tvořivý úkol. Tak hurá na to….Ahoj kluci a holčičky!

Pojďte si se mnou zopakovat básničku, kterou jsme se nedávno učili.

Můžete si ji i vytleskat po slabikách nebo si k ní přidat pohyb, který jsme se společně naučili:

 

Vodnici a hastrmani
 

Vodníci a hastrmani,

z rybníků jsou dávno pryč,

zmizeli jak voda z dlaní,

jak z děravé kapsy klíč.

Nenajdu je na potoce,

mlýn už také přestal mlít,

tak za nimi párkrát v roce

do pohádky musím jít.

 

Zvládli jste to? Já vím, že ano, protože jste všichni moc šikovní.

A teď mám pro vás další úkoly:

1)  Na jaké písmenko začíná slovo „Vodník“?

2) Vymysli na písmenko „V“ další tři slova.

3) Na jaké písmenko začíná Tvoje jméno a příjmení?

4) Namaluj vodníka a jeho domeček.

Hotovo? Gratuluji, jste šikovní předškoláčci.

 

Téma týdne od 15. – 19. března:

        Jarní čas, vítání jara
 

 • povídáme a zpíváme si o změnách v přírodě ve spojení s koncem zimy a začátkem jara
 • na procházce (nebo na zahrádce) pozorujeme a pojmenováváme první jarní kytičky
 • po návratu z procházky si kytičky doma namalujeme
 • zopakujeme si básničku o ježkovi:

Ježek v zimě

Kam se ježek v zimě schoval?

Neklouzal se, nesáňkoval.

Zahrabal se do listí,

od té doby spí a spí.

Zahrabal se do země:

„Lidičky, vzbuďte mě,

až zavoní fialky,

zapískají píšťalky.“
 

 • zazpíváme si jarní písničku:

Vozilo se na jaře
 

Vozilo se na jaře, tralalalala,

slunce v zlatém kočáře, tralalalala.

Tralá, tralá, tralalalala.

Kampak jedeš sluníčko, tralalalala,

Za tři hory Ančičko, tralalalala.

Tralá, tralá, tralalalala.

Přivezu ti zlatý klíč, tralalalala,

Jmenuje se petrklíč, tralalalala.

Tralá, tralá, tralalalala.

https://www.youtube.com/…vgc

 A teď pár jarních úkolů. 
Vypracované nám je přineste po otevření mš do školky.


 
vystřihni, zamíchej a seřaď podle velikosti

-vezmi pastelku...a hurá do práce, předškoláku
-jak máš tužku držet, víš, viď?


-spoj čísla v pořadí, jak jdou za sebou
-spočítej obrázky v obdélníčcích a zakroužkuj správnou číslovku
-a jedno lehké sudoku

spoustu obrázku se nám poschovávalo, najdeš je a vybarvíš?


Téma týdne 8.3.-12.3.2021
MATERIÁLY - z čeho jsou věci kolem nás

Z čeho jsou věci, kolem nás?
Zdali to ví, někdo z vás?
Klíče jsou z kovu, židle dřevěná,
šaty jsou z látky, sklenička skleněná.
Míček je z gumy a každý ví,
že drak je papírový...


- rozhlédni se doma a říkej, z čeho jsou věci okolo tebe

- u daného předmětu vždy urči počáteční písmenko
- slovo vytleskej a spočítej počet slabik


- už poznáš, co z čeho vlastně je?- jeden úkol na správný úchop tužky a práci s ní..


- z čeho je stůl, z čeho míč?
- kde je míč?
spoj, co k sobě patří

- a teď milé Včeličky spočítejte a vybarvěte kolečko se správnou číslicí
-jaké materiály najdeš na deštníku? 
- vypracuj PL

- a jeden písmenkový úkol, obtáhni písmena abecedy, pojmenuj písmeno
-znáš je všechny?

Téma týdne:
Řemesla a povolání (1. 3. - 5. 3. 2021)

-vyprávějte, čtěte příběhy o řemeslech

-najdete zde říkadla a  písně o povoláních a řemeslech

- také několik hádanek

 -můžete si i vymýšlet hádanky: na jaké povolání myslím, když dělá to a vyrábí tuto věc, stará se o něco .... apod.)

Povídejte si s dětmi o vašem povolání a zeptejte se dětí jaké řemeslo nebo povolání se jim líbí. 


Učíme se chápat význam práce a povinnosti v životě člověka.


https://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0

Při činnostech děti rozvíjejí

 • pohyb v daném rytmu a rytmus udržet
 • rozumět významu nových slov a používat je; správně určí povolání a výsledky či význam dané profese, řemesla
 • zvládat slovní hádanky a umět se vyjádřit pohybem, gestem, mimikou – pantomima - dorozumět se verbálně i neverbálně, např. pohyb k demonstraci vaření … kdo jsem?  – řidič, uklízečka, učitel, policista, IT pracovník, listonoš, kuchařka, kadeřnice, lékař, pekař ….) 
 • dokončovat svou práci
 • vážit si práce druhých (připomenout kouzelná slovíčka k požádání o něco a  poděkovat za práci, pomoc)
 • kooperovat při práci - vyrobte společně  výrobek např. upečte spolu koláč, vyrobte bambuli, ..., učí se pracovat s různým materiálem > dřevo, textil, drátky, nitě, vlny aj.
 • zvládnout lokomoční přesuny, přeskoky, skluzy, prolézání, změny poloh i akrobatické cviky > odvaha, pružnost (některá povolání potřebují tělesnou zdatnost, naplánujte si vycházku do lesa a tam se protáhněte)

Pekař

Pekař peče chleba, všude ho je třeba.
Pekařka mu pomáhá, pečou chleba oba dva.

Pekař peče vdolky, pro kluky a holky.
Pekařka mu pomáhá, pečou vdolky oba dva.

Pekař peče rohlíčky s makovými zrníčky.
Pekařka mu pomáhá, mákem sypou oba dva.

Pekař peče koláče, jsou jich plné pekáče.
Pekařka mu pomáhá, pěkně pečou oba dva.


Každý ke svému povolání potřebuje různé nástroje. Odpovídej:Spoj správně, co k sobě patří

 

 

a písnička

23.2.2021 KARNEVAL VE ŠKOLCE

Téma týdne: Masopust / Karneval (22. 2. - 26. 2. 2021)

- povídáme a čteme si o lidové tradici masopustu a karnevalu
- společně s dětmi dokončujeme výzdobu třídy na karneval
- slavíme a prožíváme karnevalové veselí se svými kamarády
- tancujeme, soutěžíme a zapojujeme se do společenských her
- rozvíjíme a procvičujeme si naše řečové dovednosti, představujeme a popisujeme svoji masku
- upevňujeme si naše sebevědomí
- kreslíme a malujeme obrázek z karnevalového dne
- cvičíme se v obratnosti a učíme se udržovat správnou rovnováhu (koordinační cvičení)
- učíme se básničku, opakujeme naučené básničky a písničky
- procvičujeme číselnou řadu, počet prvků ve skupině
- opakujeme a dodržujeme třídní pravidla, základní společenské a základní hygienické návyky
 
Karneval (básnička):
Pojďte dál, pojďte dál,
už začíná karneval.
Už troubějí trumpety,
šašek dělá přemety.
Pojďte dál, pojďte dál,
už začíná karneval.

A pár úkolů na procvičování..
Na karneval bezesporu patří balonky. Vezmi tužku a procvičuj 

A teď i trošku angličtiny. Vybarvi dle pokynu

Vybarvi a správně střídej barvy

Příští týden od 15.2.-19.2.2021 máme "Prázdninový týden"-budeme pokračovat v pohádkovém týdnu a v přípravě a výzdobě třídy na karneval.

Téma: Pohádkový týden ( 8. - 12. února )
- čteme si pohádky, povídáme si o pohádkových postavách (kde žijí, co umí, jak se jmenují, jak vypadají, jaké mají vlastnosti,...)
- pantomimicky napodobujeme pohádkové bytosti
- rozlišujeme a popisujeme si, co stojí v pohádce na straně dobra a co na straně zla
- oceňujeme vítězství dobra nad zlem a nad zlými úmysly
- zamyslíme se, co je dobré a co je špatné v běžném životě, povídáme si o lidských vlastnostech
- výtvarně znázorňujeme pohádkovou postavu i děj pohádky
- připravujeme výzdobu třídy na karneval
- cvičíme, zpíváme a tancujeme
- tancujeme na písničky z pohádek
- dramatizujeme pohádku "O rukavičce", učíme se básničku "Princeznička na bále"
- jsme ohleduplní, spolupracujeme s kamarády a dodržujeme třídní pravidla
 
Princeznička na bále (báseň)
Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král
Honzíka si zavolal.
"Honzíku, máš na mále,
dones nám ty korále!"
Honzík běžel na horu,
vykopal tam bramboru.
Donesl je před krále:
"Tady jsou ty korále.
Větší už tam neměli,
snědli je už v neděli."

Pár úkolů pro procvičování ruky, trochu přemýšlení a také pro zábavu...

- obtáhni vytečkované části obrázku a dokresli princezně korunuSpoj čísla 1 - 10.....Jaký obrázek ti vznikl? Můžeš vybarvit


Dokresli korunu podle vzoru

Můžeš si vyrobit královskou korunu
Týden: 25.1 – 5.2. 2021
Téma: Ptáci a zvířátka v zimě

- četba a reprodukce pohádky "Rukavička".
- opakujeme si poznatky o zimě (počasí, příroda, zvířátka a stromy v zimě, délka dne,…)
- povídáme si o životě ptáčků, kteří u nás přes zimu zůstávají
- pozorujeme a pojmenujeme si ptáčky, kteří létají na zahradu MŠ nebo které vidíme na vycházce
- připravujeme pro ptáčky krmivo, při pobytu venku ho nasypeme do krmítka
- povídáme si o životě zvířátek žijících v lese a o tom, jak jim můžeme v zimě pomáhat
- čteme si a dramatizujeme zimní příběhy o zvířátkách
- pracujeme s tématickými obrázky (řadíme je do skupin)
- tvoříme z papíru, výtvarně zobrazujeme zvířátka i ptáčky
- jsme empatičtí k sobě navzájem, k ostatním lidem i k přírodě, kterou musíme chránit
- učíme se básničku „Ježek v zimě“
- a písničku  „Zima je tu děti“Pohádka Rukavička je dost podobná pohádce Boudo, budko, kdo v tobě bydlí. Odehrává se v zimě. Děti se setkávají se známými zvířátky, trénují časovou posloupnost - mohou do rukavičky umisťovat zvířátka při vyprávění pohádky tak, jak postupně přicházejí. Zároveň máte možnost si s dětmi povídat, proč zvířátko daly tam, kde byste jej nečekali - jistě se dozvíme mnoho zajímavých myšlenek a můžeme tak proniknout do světa dětské fantazie. Děti svou fantazii mohou také zapojit při výrobě dalších doplňků, také při vybarvování, se zvířátky mohou rozehrát další, vlastní příběhy....Vybarvi čtvereček se správným číslem - kolik je rukaviček?, sněhuláků?, čepic a vloček?
Ježek v zimě (báseň)
Kam se ježek v zimě schoval?
Neklouzal se, nesáňkoval.
Zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí.
Zahrabal se do země:
„Lidičky, vzbuďte mě.
Až zavoní fialky,
zapískají píšťalky!“
 

Meluzína

1) Vítr fouká do komína,
všemi okny lomcuje,
vysmívá se meluzína,
proč ten vrabec běduje.
Fijú, fijú, fí, fijú, fijú, fí,
vysmívá se meluzína,
proč ten vrabec běduje.

2) Jen se nesměj, meluzíno,
taky by tě přešel smích,
kdybys měla uklizeno,
do bytu ti padal sníh.
Fijú, fijú, fí, fijú, fijú, fí,
kdybys měla uklizeno,
do bytu ti padal sníh.

Můžeš si vymalovat omalovánku. Pozor, nepřetahuj..


Tužku do ruky a můžeš s ptáčky pečlivě letět ke krmítku


Týden: 18.1. – 22.1.2021

Téma: Znaky zimy, zimní hry

- osvojujeme si poznatky o zimě (počasí, příroda, zvířátka a stromy v zimě, délka dne,…)

- čteme si a dramatizujeme zimní příběhy

- povídáme si o ochraně člověka před vlivy zimního počasí (oblečení, pravidla her se sněhem, bezpečná chůze po sněhu a ledu), povídáme si o zimních sportech

- při pobytu venku si hrajeme se sněhem, pozorujeme přírodu, krmíme ptáčky a dodržujeme pravidla bezpečnosti při zimních hrách

- pracujeme s obrázky (řadíme je do skupin dle ročního období)

- tvoříme z papíru, výtvarně zobrazujeme zimní přírodu

- učíme se básničku „Zima“ a písničku „Zima je tu děti“

- opakujeme si třídní pravidla, jsme kamarádi

 

Zima (báseň)

Cupy dupy, cupy dupy,
zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice,
sáně, boby a čepice,
vyběhneme rychle ven,
na sněhu se zahřejem.

 

Zima je tu, děti - (písnička s pohybem)

Zima je tu, děti
vrány k městu letí.
Ručkama si zatleskám,
ještě taky nožky mám,
ať se zima štětí.
najdi 5 rozdílů

domaluj šálu dle předlohy

...a i rukavici

Téma na týden od 11.1.2021:
Co děláme celý den
- rok, měsíc, týden, den
- postupně si vyjmenujeme části dne, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období
- řekneme si měsíc, ve kterém jsme se narodili
- výtvarně si ztvárníme oblíbené roční období
- zvládáme jednoduché úkony spojené s činnostmi během dne a povídáme si o nich
- složíme si číselnou řadu od 1 do 12
- opakujeme si protahovací cvičení z dětské jógy
- čteme si pohádku "O dvanácti měsíčkách"
- opakujeme si třídní pravidla a povídáme si o kamarádství
Popiš podle obrázku, co a kdy během dne děláš 
 


- učíme se tuto básničku:

ROK
Rok je dlouhý copánek,
na konci má korálek.
Korálek je roku tečka
a zas znovu dokolečka.
 
- učíme se tuto písničku:
 jaro léto podzim zima


Na obrázku jsou čtyři roční období.
Ukaž jaro, léto, podzim a zimu...

                 Přejeme krásné VánoceV týdnu od 14.12.2020 si užíváme adventní čas
- čekáme na Ježíška - přiletí do školky?
- vyprávíme si o tradicích o Vánocích

samozřejmě pilně pracujeme, vyrábíme a učíme se ....třeba čísla
- spoj čísla jak jdou za sebou, co se na obrázku objevilo? Můžeš obrázek vybarvitvezmi tužku a můžeš dokončit ozdobičku


popros dospěláka o spolupráci a vylušti křižovku
Dárek pro Mikuláše - obrázek, perníček a tanec s písničkou, tak Včeličky uvítali návštěvu a nadílka byla:)))
Mikuláš děti chválí za pilnou práci :)))
Adventní zpívání
Užíváme si adventní čas, počítáme dny do příchodu Ježíška. 

Počítej a počet znázorni do okénka puntíky. Pokud umíš napsat číslici, samozřejmě zapiš číslem... 


Každý den vybarvi jeden malý obrázek. Začni 1.12.  Až budeš mít všechny vybarvené, tak to znamená, že už je tu Ježíšek....

Určitě se chystáte upéct vánoční perníčky. Seřaď správně obrázky tak,  jak mají jít za sebou...co uděláš jako první, co bude následovat....?
Dnes 3. 12. přišla bílá zima - slož si vločku/y
Aby nám ten čas do příchodu Ježíška hezky a radostně utíkal


Téma týdne od 30.11. do 4. 12.:
Svátky a tradice v MŠ -
Advent: Mikuláš přijde k nám

- společně si s dětmi čteme, hovoříme, případně posloucháme příběhy o adventu a o příchodu Mikuláše
- popisujeme si význam adventu, lidové zvyky a tradice
- povídáme si o svých pocitech (obava, radost,...) a o svých zážitcích
- sdílíme svá přání, učíme se naslouchat druhým a být ohleduplní
- učíme se básničky a taneček pro anděla, Mikuláše a pro čerta
- nacvičujeme pásmo vánočních písniček na adventní zpívání
- zdobíme třídu a vyrábíme si adventní a vánoční dárečky
- prožíváme společně adventní čas v radostném očekávání svátečních dnů
 
Básnička pro anděla:

Anděl seděl na obláčku,
čáry máry čaroval.
Vyčaroval Mikuláše,
moc se z toho radoval.
Pozor na to milé děti,
čarování není žert,
něco se mu nepovedlo
a tak přibyl ještě čert.
 
Taneček pro Mikuláše:

Mik-Miku, Mik-Miku, Mikuláš
přišel s čertem na koláč,
Mik-Miku, Mik-Miku, Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.
Když Mikuláš naděluje,
čertík za ním poskakuje,
Mik-miku, Mik-Miku, Mikuláš,
přinesl nám zimní čas.
 
Básnička pro čerta:
Když se čerti rozhněvali,
kopytem si dupli,
kožichy si vyprášili
a pak pěkně hupli.
Ocasem si zatočili
jen tak bez okolku,
tancovali vpravo, vlevo,
tu čertovskou polku.


seřaď od nejmenšího po největšíSeriazioni albero di NataleDěkujeme všem rodičům, kteří měli a mají možnost  nedávat své děti do MŠ v období největšího rizika nákazy COVID- 19. 
Díky tomu mohou být počty dětí na třídách sníženy a eliminováno nebezpečí nákazy.
Velmi si tohoto vstřícného kroku vážíme.
Vážení rodiče,
další hodina kroužku Veselé jazykové chvilky s rodiči bude až v lednu. Termín bude včas oznámen.


Téma na týden od 13.-27.11.2020
Chci být zdravý a veselý, jak si chránit zdraví - pokračuje

1. povídáme si o hygieně a čistotě,
2. o cvičení a sportování,
3. o otužování,
4. zdravý, dlouhý spánek je prospěšný pro naše zdraví,
5. a proč je důležitá zdravá strava (zdravé potraviny).

Téma na týden od 16.-20.11.2020
Chci být zdravý a veselý, jak si chránit zdraví

Báseň

Čistím zuby, řízy, řízy
ať jsou bílé jako břízy.
Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu,
horní a pak dolní řadu.
Ať jsou bílé jako sníh,
ať má každý radost z nich.Los duendes y hadas de Ludi: Hábitos Saludables ( los dientes)

- povídáme si  o významu zdraví pro život a o tom, jak si musíme své zdraví chránit ( dodržovat hygienu, teple se oblékat, hodně pít, jíst ovoce a zeleninu, být veselý..)
- upevňujeme si zdraví životními a hygienickými návyky 
- protahujeme a posilujeme své tělo
- povídáme si o rozdílech mezi zdravím a nemocí
- o prevenci před onemocněním i o jeho léčbě
- ochutnáme lipový čaj s medem a citronem, sledujeme jeho přípravu
- kreslíme obrázek k příběhu Krtek léčí zajíce

spojovačkaPro Šíšu: Spojovačky

-zdravé a nezdravé zoubky ( spoj potraviny, které zoubkům škodí se smutným zubem, a naopak ty, které mu prospívají s tím usměvavým)Zúbky - pracovné listy


úkol z AJ - strana 6

slovíčka :
a radio
a carpet
a chair
a tableAž budou vánoce

kapr a hodiny

Koledy s notami pro boomwhackers | Internetový magazín |= ZAKATEDROU.CZ =|
Týden: 9. – 13. listopadu Téma:
Zvířátka doma i v lese

- s dětmi si povídáme a čteme o zvířátkách, která žijí s námi i kolem nás

- čteme si a dramatizujeme příběhy o zvířátkách

- zařazujeme zvířátka do skupin (např. zvířátka a jejich mláďátka, zvířátka žijící na statku nebo v lese,…)

- vyhledáváme zvířátka v knihách, vypravujeme si podle obrázků, povídáme si, jaká zvířátka žijí s námi doma a jak o ně pečujeme

- tvoříme z papíru, výtvarně zobrazujeme zvířátka

- učíme se básničku „Veverka“ a písničku
„Volala lasička na sýčka"

- pohybově napodobujeme různá zvířátka
- napodobujeme zvuky zvířat
- opakujeme si třídní pravidla, jsme kamarádi

Veverka (báseň)
Veverka snáší do spížky
žaludy, houby, oříšky.
Šípky a šišky z borovic,
všechno urovná do polic.
Ještě klobouk z holubinky
uloží si do komůrky.
A pak zima může začít,
zásoby jí budou stačit.

https://www.youtube.com/watch?v=bHXlwSFhsLg

Volala lasička na sýčka (píseň)
Volala lasička na sýčka,
aby jí dal kousek masíčka,
sýček však zahoukal ále
a letěl s masíčkem dále.

Ref.: Dravec dravci nepomůže,
to ho radši svlíkne z kůže,
má to psáno v genech,
nikomu nic nenech.

Sýček byl návštěvou u družky
cestou mu nastydly průdušky,
nemohl loviti masíčka,
ptal se, zda pomůže lasička.

Ref.: Dravec dravci nepomůže,
to ho radši svlíkne z kůže,
má to psáno v genech,
nikomu nic nenech.

Autor: Zdeněk Svěrák & Jaroslav Uhlíř

Jestlipak víš, jak vypadá sýček, o kterém je písnička?
Sýček obecný (Athene noctua)
sýček obecný

----------------------------------------------------------------------------
Doporučené pracovní listy atd. pro děti | Adamusova-rybka


klikni pro další 176/384Vybarvi a nepřetahuj..Blog scuola, Schede didattiche scuola dell'infanzia, La maestra Linda, Schede didattiche da scaricare,
Zvířátka nemají postýlky. Víš, kdo kam chodí spinkat?Blog scuola, Schede didattiche scuola dell'infanzia, La maestra Linda, Schede didattiche da scaricare,
Kdo hodně rád vybarvuje - lasička k vybarvení illustration by Keiti

Přiřaď správný počet oříšků k vevercepregrafismo-autunno-2Všechny pracovní listy, pokud si je zkopírujete do wordu, můžete libovolně velikostně upravovat a popř.vytisknout.
Budeme rádi, když nám splněné úkoly (až se všichni opět sejdeme ve školce), přinesete ukázat.Téma na týden :
Podzimní počasí
při pobytu venku sledujeme počasí, pozorujeme přírodu a její změny
-povídáme si o tom, jak se zvířátka a rostliny připravují na zimu
- povídáme si o ročních obdobích, pracujeme s obrázky
- cvičíme, tancujeme, zpíváme
- malujeme podzimní obrázek, sbíráme a tvoříme z přírodnin
Négy évszak Szett Fa, Madárház, Madarak, Sütőtök Lámpások és Hóember Royalty Free Clip Artok, Vektorokt és Stock Illusztrációk. Image 38994971.


Týden 26.10. - 30.10.2020
     Podzimní prázdniny
V tomto týdnu bude ve školce prázdninový provoz.
- budeme hodně chodit ven
- budeme pozorovat podzimní příroduOrange You Glad By Phil Koch. Lives in Milwaukee, Wisconsin, USABarvy a krásy podzimu
- všímáme si přírody okolo nás
- každý den se připravujeme a trénujeme na velké ,, školáky,,

Transzfer képek őszi- és halloween témában | PaGi Decoplage


           Jsme rádi ve školce.

Celebrate Valentine's Day: an Evan-Moor blog--The Joy of Teaching: Sharing creative ideas and lessons to help children learn
 

Třídní schůzka ve čtvrtek 3.9.2020 v 15.30

Pro děti první básnička od třídní včelky:

Pár kouzelných slovíček při sobě vždy nosím,
na shledanou, dobrý den,
děkuji a prosím.
Pusinka by se zlobila, kdyby ošklivě mluvila,
raději se usmívá a jen hezky povídá.