Upravit stránku

Stravné se platí vždy do 20-tého dne v měsíci na následující měsíc bezhotovostním převodem na účet školy,

úplata za předškolní vzdělávání na kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce také  bezhotovostním převodem 

na účet mateřské školy u Komerční banky - 25734561/0100,
VS osobní číslo dítěte (přiděleno v MŠ, v červnu 2019)
SS číslo třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje.


Úplata (školné) ve školním roce 2019/2020 je pro všechny děti (s pravidelnou i nepravidelnou docházkou) ve výši 462,- Kč měsíčně. Děti, které jsou v posledním ročníku předškolního vzdělávání, školní neplatí. 

Záloha na stravné je ve školním roce 2019/2020 ve výši  780,- Kč za měsíc. (stravné je ve výši 39,-Kč/na den -rozklad platby je ve Školním řádu školy, vydaný k 1. 9. 2019).