Upravit stránku

Dne 10. 6. proběhla kontrola plateb členských příspěvků do Spolku rodičů ve školním roce 2020/2021(výběrové archy měla p. učitelka, která je v pracovní neschopnosti).
Vyjádření a seznámení se závěry kontroly bude zveřejněno na třídách.
*****************************************************************************************************************************************************************************************    

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ K 31. 12. 2020 SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692

 

PŘÍJMY

Členské příspěvky k 31. 12. 2020                                                     189 012,- Kč

 

VÝDAJE

Služby - divadelní představení                                                           52 494,- Kč

               vzdělávací pořady

               doprava       

Materiál – výtvarný materiál                                                             100 196,- Kč

                   Hračky

                   knihy

                   časopisy

                   CD

                   pohledy atd.

 

Občerstvení a balíčky pro děti                                                        3 742,-   Kč 

Navrácení členských příspěvků                                                                 0,-Kč

Za vedení běžného účtu                                                                          39,-   Kč

Výdeje celkem                                                                                 156 471,- Kč   

 

 

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2020                                           99 320,83 Kč

Pokladní hotovost k 31. 12. 2020                                                   147 204,- Kč    

 

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ K 31. 12. 2019  SPOLKU RODIČŮ  - Příloha daňového přiznání za rok 2019

 

V roce 2016 jsme přejmenovali Klub rodičů při MŠ Pospíšilovo náměstí,  který byl založen, dne 11.2.2005 na Spolek rodičů při MŠ Pospíšilovo nám.

 

Sídlo sdružení : Mateřská škola Pospíšilovo náměstí 1692, 530 03 Pardubice

IČO : 269 89 549

 

Právní postavení klubu rodičů

 1. Spolek rodičů je sdružení dobrovolné, nezávislé a sdružuje členy na základě společné snahy o naplnění cílů sdružení.
 2. Spolek  rodičů je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.

 

Činnost spolku rodičů

 1. Spolek rodičů je založen za účelem podpory a rozvoje Mateřské školy Pospíšilovo náměstí 1692, Pardubice.
 2. Cíl spolku rodičů je realizován tím, že spolek  rodičů
  1. poskytuje příspěvky na kulturní aktivity školy
  2. poskytuje pomoc při organizaci ozdravných pobytů, sportovních akcích
  3. podporuje materiální vybavení školy
  4. organizuje dobrovolnou výpomoc při údržbě školy, zahrady
 3. Spolek  rodičů je založen za jiným účelem než podnikáním.

Pravidelně se schází valná hromada  na které je projednáváno a následně odsouhlaseno financování klubu.

Spolek  nemá žádné zaměstnance

 

Přehled příjmů a výdajů za rok 2019

 

Příjmy celkem                                                                   255.214,- Kč

Výdaje celkem                                                               236.122,21  Kč

z toho

nakoupené služby                                                             154.611,21Kč

nakoupený materiál                                                             70.105,-  Kč

fond reprezentace                                                               11.406,-  Kč

      

Pokladní hotovost k 31. 12. 2018                                       67.245,- Kč

Pokladní hotovost k 31. 12. 2019                                     110.152,- Kč

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2018                              127.647,10 Kč

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2019                              103.831,89 Kč

Vyúčtování roku 2018, vyvěšeno 11. 3. 2019

 

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ K 31. 12. 2018  SPOLKU RODIČŮ

 

PŘÍJMY

 

Členské příspěvky k 31. 12. 2018                                                     233 612,- Kč
Úroky připsané na běžném účtu za rok 2018                                            7,45 Kč

 

Příjmy celkem                                                                               233 619,45 Kč

 

VÝDAJE

 

Služby - divadelní představení                                                         144 525,- Kč

               vzdělávací pořady

               doprava       

 

Materiál – výtvarný materiál                                                             65 642,- Kč

                   Hračky

                   knihy

                   časopisy

                   CD

                   pohledy atd.

 

Občerstvení a balíčky pro děti                                               19 339,51,-   Kč 

 

Navrácení členských příspěvků                                                               0,-Kč

 

Za vedení běžného účtu                                                                      760,-   Kč

 

Výdeje celkem                                                                            230 266,51 Kč   

 

 

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2018                                      127 647,10 Kč
Pokladní hotovost k 31. 12. 2018                                                   67 245,- Kč    

*********************************************************************************************************************