Upravit stránku

Koťátka

Básnička pro koťátka

Já jsem kotě,
co spí rádo v botě.
Ráno vstanu, mlíčko piju,
myšky trochu proženu.
Na sluníčku vyhřeju se,
s klubíčkem si pohraju.
Večer zas šup do boty,
nemám žádné trampoty.                     

Žádáme rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky, aby se objednali v PPP k vyšetření školní zralosti.

Kontakt:

telefon: 466 410 327, 466 410 328 (ředitel)


e-mail: poradna@ppp-pardubice.cz, ppp.pce@seznam.cz 

15.9.-26.1.

Kurz keramiky se uskuteční ve čtvrtek. Příchod dětí do MŠ do 7:30! S sebou do batůžku pláštěnku, pití, zástěru nebo staré triko – hrozí zamazání.

23.-27.1.

Krteček sportovcem

- chápame a dbáme bezpečnosti zdraví při sportech

- rozlišujeme oblečení dle situace (počasí, sport)

- známe některé zimní sporty a umíme je popsat, napodobit

- orientujeme se v prostoru ( víme, kde je nad, pod, za, ....)

- vzládáme sebeovládání při hře (umíme přijmout vítězství, porážku)

- máme povědomí o vlastnostech sportovce

- děláme grafomotoriku - vlnovka

9.-13.1.

Jak se krteček chtěl dozvědět vše o dětech

- zvládáme sebeobsluhu (zapínáme zip)

- pojmenováváme části těla a některé orgány, známe jejich funkce

- vnímáme a rozlišujeme pomocí všech smyslů

- rozeznáváme mezi pravdou a lží

- znázorňujeme lidskou postavu v pohybu

Téma týdne 20. - 24.3.:
Krteček se raduje z jarního sluníčka

Akce
pondělí 20.3.: jarní fotografování v MŠ
úterý 21.3.: slavnost Jarní hrad v MŠ
středa 22.3.: návštěva knihovny (batůžek a pití s sebou)
čtvrtek 23.3.: keramika (batůžek a pití s sebou, příchod 7:30)
pátek 24.3.: koncert v KD Dukla (batůžek a pití s sebou)

 

Charakteristika a cíle: 
- ve spojení s pozorováním vedeme děti k prohloubení poznatků o změnách v přírodě v jarním období 
- zaměříme se na získání poznatků o přírodě formou prožitkového učení
- budeme poznávat a pojmenovávat většinu toho, čím jsme obklopeni (aktivně používat všechny druhy slov, dbát na gramatickou správnost)
- vést rozhovor, popis obrázku, popis zážitku z knihovny a koncertu
- pojmenujeme si některé rostliny a povíme si o základních životních podmínkách rostlin, co potřebují k růstu, jak o ně pečovat, jejich význam
- pojmenujeme hlavní znaky jarního období (jarní procházka s objevy, vyhledávání květin, hmyzu, …
- hrajeme míčové hry, zpíváme písničky s jarní tématikou

13. - 17. 3. 
Téma: Co už víme                                                                                                    Podtéma: 
Krteček a kamarádi z 3. B

- hravou formou se seznamujeme se školním prostředím, - připravujeme se na zápis do základní školy.
- využijeme tématu k ověřování dosažených kompetencí dětí ve všech oblastech – diagnostika dětí. 

 Kompetence budoucího školáka

- zná celé své jméno, adresu bydliště
- pojmenuje základní i doplňkové barvy, geometrické tvary
- naučí se zpaměti krátké texty (samostatně zazpívá písničku, přednese básničku)
- chápe základní matematické pojmy, elementární souvislosti a podle potřeby je využívá (určí množství, velikost),
-má osvojenou číselnou řadu do deseti
- chápe prostorové pojmy (vpravo, vlevo, nahoře, dole), orientuje se v prostoru i na ploše
- sleduje očima zleva doprava
- poznává některá číslice, písmena, poznává napsané své jméno
- vyvine úsilí, záměrně se soustředí na činnost a její dokončení, udrží pozornost
- zvládá sebeobsluhu, je samostatný
- zachytí lidskou postavu s detaily (8 znaků)
- přemýšlí, vede jednoduché úvahy, umí je vyjádřit
- rytmizuje slova, určí hlásku na začátku slova i na konci
- odpovídá na otázky, slovně reaguje, formuluje otázky
-zná pohádkové postavy, vypráví příběh, pohádku, popíše, co je na obrázku
- umí zacházet s různými předměty a pomůckami, náčiním, pečlivě vystřihuje, skládá
- zvládá pohybové dovednosti – skáče po jedné noze, hází a chytá míč, udrží rovnováhu
- záměrně pozoruje, všímá si
- respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
- přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch

Téma týdne od 20.2. :

Krteček a kamarádka knížka aneb Krtečku, budeme si spolu číst

budeme rozvíjet dovednosti, které předcházejí čtení a psaní

- sluchové rozlišování hlásky na začátku a konci slova

- získávání elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda), o vzniku knihy - pojem autor, ilustrátor

- dokončíme tvorbu leporela "O Koblížkovi"

- prostřednictvím pohádkových příběhů a na jednání pohádkových postav poznáváme základní mezilidské morální hodnoty

- procvičíme koordinaci ruky a oka při grafomotorických cvičeních

- budeme poznávat a vymýšlet jednoduchá homonyma, synonyma

- naučíme se písničku "Pohádkový les"

Akce týdne 27.2. - 3.3.

- v úterý si nezapomeňte své karnevalové kostýmy

- ve středu nás čeká lekce flétny a možná přijde i kouzelník

- ve čtvrtek jdeme na keramiku

- v pátek máme lekci angličtiny 

- V úterý 28.2. Karneval v MŠ
( přijďte v maskách)
- 1.3. kouzelník Jiříček v MŠ

16.-20.1. 

 

Krteček stopařem
 
- na základě pozorování prohlubujeme poznatky o životě ptáčků a zvířátek ve volné přírodě v zimě
 
- vytváříme povědomí o živé a neživé přírodě a posilujeme kladný vztah k přírodě v zimním období
 
- procvičujeme horní oblouk, obloučky
 
- zpíváme, tančíme, učíme se básničku
 
- řešíme různé labyrinty
 
- krmíme a poznáváme některé druhy ptáků, pojmenováváme části ptačího těla

 

 

 

 

 

 

2.-6.1.

Krteček a hvězdy

- vyprávíme si své zážitky z vánočních prázdnin, potěšíme se vánoční nadílkou v MŠ

 

- povídáme si příběh o putování Tří králů k Ježíškovi a o významu darů

 

- naučíme se jména králů a jejich počáteční písmenka, číslici 3

 

- vyrobíme si královskou korunu, naučíme se novoroční koledu Tří králů

 

- povídáme si o hvězdách a vesmíru

 

- učíme se být zdvořilí, empatičtí, ovládat své afektivní chování

 

- učíme se říct své jméno, příjmení, adresu a datum narození

 

- upevňujeme správné držení tužky, názvy ročních období, měsíců v roce

 

 

Kouzelník Jiříček

Karneval

Divadlo Víla Srdíčková - Smolíček pacholíček

Třída

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti