Upravit stránku

CZ projekty

Mateřská škola je zapojena v republikových ekologických projektech.

Recyklohraní

Co je Recykohraní?

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Projekt vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na všech školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení aj. drobným technickým odpadem. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí přímou účastí na sběru. Za plnění úkolů a sběr získáváme body, které si pak ve speciálním katalogu můžeme vyměnit za odměny, charakteru výtvarných a sportovních potřeb, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Červená popelnice na elektrozařízení a kartonová krabice na sběr, recyklace tonerů a cartridgí jsou u hospodářské budovy. 

 

www.recyklohrani.cz

Čistá příroda je základ ke zdravému životu, proto třídíme společně odpad.
Čistá příroda je základ ke zdravému životu, proto třídíme společně odpad.

--------------------------------------------------------------------------

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Pavučina je síť středisek ekologické výchovy. Střešní organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes je nás 45 členů a 3 pozorovatelé. 

Naše MŠ je registrována v síti MRKVIČKA

která je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina).
Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů.
Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno cca 700 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.
 

http://www.pavucina-sev.cz/ 
Na školní zahradě se celoročně staráme o  broučky, motýli (máme motýlí zahrádka v areálu), ptáčky, ježky a veverky. Na obr. naše návštěvnice _ Sýkora modřinka

---------------------------------------------------------------------

Mateřská škola je zapojena i v  regionálních a místních ekologických projektech.

Sběr lahví PET

Od školního roku 2015/2016 je mateřská škola zapojena do ekologické akce připravené Magistrátem města Pardubic ve spolupráci se společností Služby města Pardubic a. s. do sběru PET lahví různých velikostí, které můžete vhazovat do žlutého kontejneru.

Sběrnou nádobu najdete u hospodářské budovy.

Od školního roku 2018/2019 odevzdáváme i do společnosti Služby města Pardubic starý papíru. Sběr papíru je průběžný a místo sběru za hospodářskou budovou /za školní kuchyní.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCENĚNÍ PRÁCE DĚTÍ A RODIČŮ V EKOLOGICKÝCH PROJEKTECH
 
D​​ěkujeme dětem a rodičům za pomoc při sběru a třídění odpadu.
Třídění vede děti k uvědomování si správných ekologických postojů, že lidská civilizace a technika nesmí poškozovat a špinit přírodu. 
Příroda je naše společné bohatství.

****************************************************************************

Ekologická ocenění v období  2020 - 2023:

1. Certifikát "Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně" - ocenění v soutěži Zelený ParDoubek v roce 2020.
2.  Za sběr papíru a PET lahví získala mateřská škola i finanční  ocenění  v školním roce 2021/2022
                                                                                                                                              2021/2022 = 3.200,-Kč 
                                                                                                                                              2022/2023 = 3.200.-Kč
3. V roce  2020, 2021, 2022 opět/ již po několik let/ získala MŠ od společnosti ECOBAT s.r.o. Ocenění "O přínosu pro životní prostředí "v projektu Recyklohraní za sběr pro recyklace baterií, cartridgí  a drobného elektra. 
DĚKUJEME RODIČŮM A DĚTEM ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN,  A TÍM SPOLEČNĚ DĚTI UČÍME CHOVAT SE ZODPOVĚDNĚ A ŠETRNÍ K PŘÍRODĚ.

Zasazeny borůvky, keře rybízu, angreštu a rakytníku:)
Pěstujeme do školní kuchyně zelenou, listovou zeleninu:)

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti