Upravit stránku

Rekonstrukce budov bude zahájená 27. 6. 2022

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

REKONSTRUKCE BUDOV ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 27.6.2022

2.podlaží se zavírá 24.6.2022, proto prosíme rodiče o velikou pomoc.

Dne 23.6.2022 si odneste domů všechny věci ze šaten (holínky, kapsáře, hrnečky…). Bačkorky a věci na ven si dejte do připraveného prádelního koše, který odneseme do dolních tříd.

V pátek 24.6. se budou děti z 3.třídy scházet na třídě Sluníček – 1.třída a děti z 4.třídy na třídě Medvídků – 2.třída.

V pondělí 27.6. se upřesní scházení dětí ze 3. a 4. třídy na webu mateřské školy v aktualitách. Při hezkém počasí budou děti ve venkovní třídě – budou mít celý den „Leso- zahradní školku“.

PROSBA

Kdo je na mateřské dovolené, má hlídací babičku, dědečka budeme rádi, pokud si děti necháte do konce školního roku doma.

Rekonstrukce elektrických rozvodů bude probíhat i v září školního roku 2022/2023.

Budeme vás o rekonstrukci průběžně informovat na webu školy, kde najdete i informaci k zahájení školního roku.

Přejeme vám všem hezké prázdniny, plné pohody a slunce.

 

Budeme se na vás těšit v září 2022.

 

XVI. ŠKOLNÍ AKADEMIE se koná 23. června 2022 na školní zahradě

 Školní akademie bude zahájena v 15.30hod. Program bude v rytmu veselých tónů a tance. V závěru odpoledního programu proběhne slavnostní rozloučení s předškoláky, kteří odcházejí v září do základní školy.

Program  si připravili pedagogové školy s dětmi na třídách k ukončení školního roku 2021/2022 : 

 • Přivítání, zahájení
 • 5. třída - Myšky v ZOO
 • 1.třída - Beruško půjč mi tečku
 • 2. třída - Rebelové
 • 6. třída - Berušky v dešti
 • 3. třída - Umíme cokoli
 • 4. třída - Včelí úlet
 • Rozloučení s předškoláky  

Přijďte se s námi pobavit, těšíme se na všechny návštěvníky.  


 

Zápis pro ukrajinské děti na školní rok 2022/2023

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 od 9.30 - 15.30hod. proběhne zvláštní zápis do předškolního vzdělávání, který  je určen pouze dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
  Další informace, zde v přílohách -  Plakát o konání  zápisu, Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do mateřské školy podle § 2 zákona č.67/2002 Sb., lex Ukrajina
   a Žádost o přijetí, jsou součástí této aktuality. 

Zápisy do mateřské školy od školního roku 2022-2023

Vážení rodiče, 

ve dnech 9. 5. a 10. 5. 2022 budete  odevzdávat žádosti do mateřské školy pro své děti, v časech  od 8.00 - 12.30hod a od 13. 00- 16.00hod.
V pondělí 9. 5. 2022 si někteří z vás rezervovali čas k předání žádosti, tedy rezervace budou mít přednost. Ostatní budou odbaveni, dle pořadí příchodu.

Nezapomeňte s sebou:
- vytištěnou žádost potvrzenou pediatrem,
- OP žadatele,
- rodný list dítěte,
- doklad o trvalém pobytu dítěte (a případně doklad o skutečném pobytu dítěte).

Po ukončení zápisu budou žádosti bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií, které jsou přílohou této aktuality.
Výsledky přijímacího řízení můžete sledovat na adrese: https://zapisyms.pardubice.eu pod číslem Vaší žádosti.

Závěrečné výsledky budou zveřejněny na web. str. MŠ http://mspospisilovo.cz a v areálu MŠ  pod osobními čísly, které dostanete v den podání žádosti v MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 .

 

Těšíme se na Vaši návštěvu v dnech přijímacího řízení.

 

 

  

Lidový běh Vaňka Vaňhy 9. 4. 2022

Vážení rodiče, děti, přátelé a známí 

podpořte naši mateřskou školu a přijďte spolu s námi na běh Vaňka Vaňhy.
Běh vede centrem města, více informací najdete v příloze aktuality a na webu Pardubického půlmaratonu 2022  
V MŠ v dětských šatnách se zapište do seznamu běžců. V šatnách najdete i přesné instrukce ke srazu běžců naší školy.

S pozdravem a těšíme se na vás na startu lidového běhu :)

                                                                                                  Pedagogové MŠ - běžci, kteří s vámi poběží 9. 4. 2022 

Den otevřených dveří u nás bude již brzy _6. 4. 2022

Dobrý den, vážení rodiče,

pokud se chystáte podat žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, zveme vás  na prohlídku školy.
Děti si budou moci na třídě hrát a rodiče dostanou informace k zápisu dítěte do MŠ, informace o škole, o vzdělávacím programu školy a další potřebné informace.
Více najdete v přiloženém tiskopisu.

Těšíme se na vás a ve středu 6. 4. na shledanou u nás, v naší mateřské škole. 

 

Zpravodaj na 2. pololetí škol. roku 2021/2022

Dobrý den,
krátký vhled co děti čeká a je již naplánováno. Další aktivity a akce budou ještě zajišťovány. Vše bude dopředu uvedeno pod logy tříd zde na webu školy a na informačních místech na jednotlivých třídách v MŠ. 

Uzavření MŠ o letních prázdninách

Vážení rodiče, 

po dobu letních prázdnin bude naše MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 uzavřena z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů. 

První informace k případnému využití náhradní MŠ: 

Přihlášku k docházku dítěte do jiné MŠ si budete moci podat v měsíci dubnu. Termín přijetí přihlášek do náhradních mateřských škol bude  ještě upřesněn ( vyhlášen bude 1 den_ ve všech MŠ shodný). 

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) se po dobu uzavření  mateřské školy hradit nebude.

Školné (za předškoláky se nehradí) si uhradíte v náhradní MŠ,  pokud budete potřebovat jinou MŠ využít, tedy vámi vybranou MŠ.

Druhá informace k umístění dítěte v jiné MŠ v době letních prázdnin:

Tiskopis Žádosti k přijetí dítěte ... na vybraný týden/y o letních prázdninách budou mít jednotlivé MŠ na školním webu. Kde budou i potřebné informace, čas  k podání žádosti a informace/kritéria k přijetí dítěte do MŠ.
Zápis na prázdniny se bude konat 19.4.2022.  

 

Potvrzení k odečtu výdajů za umístění dítěte v MŠ k dani z příjmu za rok 2021

Vážení rodiče,

nezapomeňte si podat "Žádost o vystavení potvrzení s  výší vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ" k daňovému přiznání za rok 2021.
Žádost nevypisují rodiče, kteří měli děti ve školním roce 2020/2021 v posledním předškolním ročníku a úplatu nehradili. 
Kdo podal žádost do 25. 1. 2022, má již potvrzení připravené k vyzvednutí na třídě.

Rodiče, kteří dětem ukončili docházku v průběhu roku 2021 v MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692, si mohou vyplnit přiloženou žádost (příloha aktuality) a poslat ji e-mailem do MŠ.  
Po konzultaci na telefonním čísle 774 201 414, se domluvíme na termínu vyzvednutí.

Potvrzení vystavujeme do 31. 3. 2022. 

Přejeme všem hezké a klidné dny v roce 2022.

Mikuláš + Čert + Anděl navštívili MŠ

Děti návštěvě zazpívaly a řekly mikulášské a čertovské básničky.
Více fotografií bude ve fotogalerii. 
Pracujeme na možnosti poskytnutí záznamu z letošního adventního zpívání. 
Včas dáme vědět, kdy a jakou formou bude záznam dostupný.

Krásný adventní čas
vám přejí pracovníci mateřské školy 

 

Zpravodaj 1. pol. škol. r. 2021/22

Zveřejňujeme Zpravodaj v době vyhlášeného nouzového stavu (od 26. 11. 2021 na 30 dnů), kdy jsou větší shromáždění zakázané, tedy je změna v programu plánovaných akcí školy.
Ve čtvrtek 2. 12. nebude odpolední adventní zpívání pro rodiče. Již podruhé si zazpíváme koledy a vánoční písničky v dopoledním čase s dětmi v atriu školy.
Beze změny je den návštěvy Mikuláše, Čerta a Anděla v MŠ. 
Přijdou společně za dětmi v pátek 3. 12. i s nadílkou.    

Ve Zpravodaji si přečtete akce a činnosti již zrealizované a činnosti plánované. 

DOBA s opět šířícím se  virem COVID - 19 je náročná a omezuje realizace plánovaných akcí školy, tedy  prosíme, sledujte web školy a informační nástěnky pro rodiče v šatnách dětí v mateřské škole.
Děkujeme.

Zpráva pro rodiče od Spolku rodičů při MŠ

Vážení rodiče,

ve středu 29. 9. 2021 od 15. 45hod. se  v mateřské škole koná Valná hromada Spolku rodičů při MŠ.
Najděte si chvilku a přijďte. Ať se dohodneme a odsouhlasíme čerpání financí a naplánujeme společné akce.
Program je přiložen.

 

 

Plavecký kurz pro děti ze třídy Včeliček a Koťátek

Vážení rodiče,

připomenutí k pondělí 6. září.

Děti budou chodit každé pondělí od 6. 9. – 8. 11. 2021 na plaveckou výuku (deset lekcí) do  bazénu v Pardubicích.

 

Dětem připravte s sebou batůžek:

 • s pláštěnkou
 • igelitovou tašku s plavkami
 • ručník
 • a pití v plastové láhvi.

Děvčátka s dlouhými vlásky budou mít s sebou gumičku na stažení vlasů do culíku možnost i koupací čepice.

Budeme chodit pěšky tam i zpět, tedy dejte dětem  pohodlnou, pevnou obuv. V případě větrného nebo chladného počasí i pokrývku hlavy. Nyní v září stačí tenká bavlněná čepice.

Zájem o plaveckou výuku zapisují rodiče do zápisového listu v šatně dětí.

Výběr peněz za plavání  proběhne v hotovosti, před prvním plaváním, tedy ráno  v pondělí 6. září.

Zářijové třídní schůzky

Vážení rodiče, 

zahajovací, informační třídní schůzky  proběhnou na třídách v těchto dnech:

v pondělí 6. 9. ve třídě Medvídků  - 2. třída
v pondělí 6. 9, ve třídě Myšek      -   5. třída
v úterý 7. 9. ve třídě Sluníček       -   1. třída
v úterý 7. 9. ve třídě  Berušek       -   6. třída
ve středu 8. 9. ve třídě Koťátek     -   3. třída
ve středu 8. 9. ve třídě Včeliček     -  4. třída

Program schůzek:
vzájemné seznámení,
společná pravidla a požadavky např. Školní řád, provoz a hygienická opatření, organizace dne,  ...,
vzdělávací program a plánované aktivity  v 1. a  2. pololetí školního roku (přihlášení již v září 2021), kroužky v MŠ apod.
Spolek rodičů při MŠ - funkce spolku, plánovaná Valná hromada spolku apod.

Začátek je vždy v 15. 30 hod, schůzka je bez dětí, zajistěte si hlídání dětí nebo budou převedeny do jiné třídy, po dobu schůzky.

Nezapomeňte na roušku -  vezměte si ji s sebou!

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti