Upravit stránku

Uzavření MŠ od 1. 3. 2021 - informace pro rodiče

Vážení rodiče, 

píši vám zprávu k uzavření mateřské školy na základě Usnesení vlády ČR.

V příloze si otevřete došlý dokument z MŠMT:  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Zde jsou 2 výňatky z tohoto dokumentu:

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200,
    kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: o dětí v mateřské škole...
     
  • Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Jaro své brány otvírá i na školní zahradě se jaro hlásí. My se určitě v první jarní dny již opět v mateřské škole setkáme.

Budeme v kontaktu, paní učitelky připraví pro děti dostupný informační kanál, abychom byli spolu v kontaktu. 
Budeme vás průběžně  informovat. Sledujte webové stránky školy: aktuality a jednotlivé třídy (pod logy tříd). Předškolním dětem bude posílána distanční výuka.
 

Přeji hezké jarní dny, pokud budete potřebovat informace, volejte na tel. 774 201 414

Provoz po jarních prázdninách a návrat dětí ze třídy Sluníček po karanténě

Dobrý  den,

v pondělí 22. 2. bude  zahájen provoz ve  všech třídách. 
V mateřské škole chybí v posledním únorovém týdnu 5 zaměstnanců, tedy možná budeme muset výjimečně třídy spojit.

Spojování  by probíhalo podle stejného pravidla do 3 skupin, jako při scházení do MŠ - 1. a 3, třída; 2. a 4. třída a 5. a 6. třída. 
Neopomeňte,
aby mělo dítě v MŠ 2 čisté roušky/každý den (provádějte kontrolu). 

Rodiče ze třídy Sluníček, jejichž dítěte ( v karanténě 14 dětí) se týkala karanténa s provedením PCR testu na Covid-19,  budou při nástupu dítěte do MŠ podepisovat čestné prohlášení, že vedou své dítě po skončení karantény zdravé,  má  negativní PCR test a  vypíší datum a laboratoř, která test vyhodnocovala.

V posledním únorovém týdnu  v rámci výuky bude realizován karneval. Na úterý 23. 2.  připravte spolu se svým dítětem  jednoduchou masku nebo kostým. Ať si slavnostnější den s hádankami a v rytmu hudby děti užijí :) Děkujeme za pomoc s přípravou.

Zdraví a zdraví přeje všem pan Karneval :))


 

Provoz o jarních prázdninách od 15. 2. - 19. 2. 2021

Provoz bude v pondělí 15. 2.  zahájen v 6. 15 hodin na 3. třídách
*  1. a 3. třída se schází a bude po celou dobu ve 3. třídě - ve třídě Koťátek,
*  2. a 4. třída bude ve třídě Medvídků, tedy ve 2. třídě,
*  5. a 6. třída bude ve třídě Myšek v nové budově.

O jarních prázdninách nebude provoz na třídě Sluníček, neboť děti z 1. třídy, které chodily do MŠ v týdnu od  8. 2. - 10. 2. (12. 2.) se setkaly s pracovníkem, kterému byl v pátek potvrzen pozitivní test na Covid -19.  Vytrasované děti a dospělí ze třídy Sluníček jsou do 20. 2. v karanténě.  Rodiče vytrasovaných dětí byli informováni telefonicky a informace z KHS jim byly poslány e-mailem.

 Přejeme hezké a pohodové zimní dny a bez ataků virů. 

 

 

Časopis KRAJÁNEK plný zábavy

Milé děti, milí rodiče, milí učitelé,

i v roce 2021 chceme ve spolupráci se studenty a absolventy středních pedagogických škol pokračovat ve vydávání časopisu, jenž se jmenuje Krajánek Pardubický. Ten bude, stejně jako v minulém roce, vycházet čtvrtletně a seznámí Vás s ročními obdobími v našem kraji.

Časopis plný zábavy je určen dětem předškolního a mladšího školního věku. Pojďte se s Krajánkem Pardubickým seznámit.

https://www.pardubickykraj.cz/krajanek

Příjemnou zábavu Vám přeje
Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

Karnevalový rej v úterý 23. 2. 2021 ve všech třídách

Vážení rodiče, milé děti,

v úterý 23. 2. 2021 budou ve všech třídách po celý den hry, zábava a tanec v maskách, tedy připravte si kostýmy, masky a karnevalový rej může začít.
Každý účastník obdrží cenu za tanec a masku / kostým. Připravíme program tak, aby se dodržela hygienická nařízení, ale děti si karneval užily:) 

Krásné dny přejeme všem a hlavně bez virů :)

Malé doplnění  dne 18. 2. 2021:
Popeleční středa byla sice již včera 17. 2. a nastává tedy do Velikonoc doba půstu.
Děti o KARNEVAL ale nemůžeme  ošidit, společenské zábavy a her je málo, a tedy v malém třídním provedení v úterý 23. 2. v MŠ bude veselý rej masek.

Uzavření MŠ 29. 1. 2021 a provoz od 1. 2. 2021

V PÁTEK 29. 1. JE MŠ UZAVŘENA Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ.
V PONDĚLÍ 1. února 2021 JE BĚŽNÝ PROVOZ NA TŘÍDÁCH 1.; 2.; 3.; 4.; 6.

5. třída = tř. MYŠKY je  ještě 1. 2. 2021 v karanténě, tedy předpoklad otevření  je 2. 2. 2021.

První měsíc roku 2021 nám přinesl ze 2 stran do 2 tříd vir COVID -19.

Dětem  bez karantény, ale hlavně dětem v karanténě přejeme pohodové dny.  V pondělí 1. 2. 2021 se již uvidíme na třídách, jen na děti z třídy Myšek počkáme do úterý 2. 2. 
Těšíme se na setkání se všemi. Přejme si další dny bez ataků  Covid - virů.
 

Informace z MŠ - Covid - 19

Vážení rodiče, 

zveřejňujeme zprávu o lokalizované karanténě v mateřské škole.

Provoz je zachován, ale žádáme o spolupráci. Více v přiloženém souboru,

Děkujeme za pochopení.

Daňové přiznání za rok 2020 - odpočet předškolní úplaty za dítě

Vážení rodiče,

přineste zpět na třídu "Žádost na vystavení potvrzení" na odečet úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v roce 2020.
Pro rodiče jejichž děti ukončily docházku do naší mateřské školy v průběhu roku 2020, přikládám formulář žádosti k této zprávě. Do mateřské školy lze vyplněnou žádost poslat na e-mail mskolka@volny.cz nebo přinést osobně.

Přejeme hezké, zimní dny. 

ŠŤASTNÝ ROK 2021, ať se splní vaše přání a připojujeme informace k 4. 1. 2021

V pondělí se otevře mateřská škola ve stejném režimu jako při uzavření 22. 12. 2020. Budou od 6. 15 hodin otevřeny 3 třídy: třída Sluníček, Medvídků a Berušek, do 6.45 hod. se otevřou všechny třídy  a konečné směny budou opět ve třech třídách (stejné jako při ranním scházení dětí). 
Děti budou spojovány pouze:
1. skupina  - 1. a 3, třída (Sluníčka a Koťátka);
2. skupina  - 2. a 4. třída (Medvídci a Včeličky);
3. skupina  - 5. a 6. třída (Myšky a Berušky).

Děti v posledním ročníku, které jdou na jaře k zápisu do ZŠ, mají povinnou docházku, pokud 4. 1. 2021 nenastoupí musí být řádně omluvené (písemně). Rodiče se domluví s  třídní paní učitelkou, jak zajistit distanční výuku. 
Kdo ze zákonných zástupců zvažujete u dítěte odklad školní docházky, neopomeňte  ho objednat na vyšetření školní zralosti do PPP v Pardubicích.  

Krásné Vánoce a za dveřmi je nový rok 2021 - vánoční prázdniny až do Nového roku

Andělské Vánoce ...
radost a něhu na vločkách sněhu posíláme.
Vánoční svátky jako z pohádky vám všem přejeme,
dětem , rodičům a přátelům školy

Uzavření MŠ od 23. 12. 2020 - 1. 1. 2021. Provoz bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.

1. ADVENTNÍ TÝDEN KONČÍ A JE PŘED NÁMI 2. ADVENTNÍ NEDĚLE

letos je s návštěvou Mikuláše , Čerta  a Anděla. Za dětmi již byl Mikuláš s čertem (měl i roušku ► hygienická nařízení, platí i pro návštěvy) v pátek 4. 12.
Přicházejí nejkrásnější svátky roku, tedy ať jsou plné radosti a veselosti... 
Krásný a klidný adventní čas přejeme dětem, rodičům, přátelům a všem hodným lidem, kteří navštíví naše webové  stránky.

Než přijde čas adventní ...

Vážení rodiče,

vkládám na web školy " Školní zpravodaj k 1. pololetí školního roku 2020/2021", letos je vydán se zpožděním. Přinášíme několik informací k organizaci vzdělávání a provozu školy, ještě před časem adventním.

Přejeme vám i dětem hezké dny, plné lásky a porozumění 

Scházení dětí v MŠ od pondělí 2.11. 2020

V pondělí  v  6.15 hod. se otevřou 3 třídy:

v 1.  třídě  = "SLUNÍČKA" zde se scházejí děti ze třídy Sluníček a Koťátek,

ve 2. třídě =  "MEDVÍDCI"  děti ze třídy Medvídků a Včeliček a

v 6. třídě  = "BERUŠKY"  děti z Berušek a Myšek.

Od 7 hodin se otevře provoz na Včeličkách a Myškách a třída Koťátek  od 7.45hod.

Provoz školy může být v průběhu týdne  upravován, tedy sledujte stránky školy - AKTUALITY.

Máme tým sice v oslabení, ale budeme se snažit maximálně pokrýt směny na třídách v dopoledních hodinách. Po obědě by se děti mohly na odpočinek převést do tříd, podle systému ranního scházení, aby se nesetkávaly  děti z celé MŠ (eliminovat rizika). 

Přejeme  dětem a rodičům krásný podzim, a pokud to bude možné bez virů :)

Připojuji dopis s prosbou o pomoc pardubickým rodičům od náměstka primátora Mgr. J. Rychteckého 
 

Přerušení kurzu plavání od 12. 10. 2020 pro třídu Včeliček a Koťátek

Kopie došlého e-mailu:

Dobrý den,
s lítostí oznamuji, že plavecká výuka je přerušena a to nejméně na 14
dnů. Předpokládáme, že nejdříve se setkáme po prázdninách 2. listopadu.

S pozdravem,

organizátor kurzu

Dne 16. 9. divadélko v mateřské škole ...

Zítra 16. 9. od 8.30hod. loutkové divadlo na školní zahradě. 

Děti uvidí pohádku: Jak šel zajíček do školky.

Přijďte včas ...

Dodatek k organizaci :)

Oznámení je nyní jen den před divadelním představením, ale jednáme vždy s divadlem o organizačních podmínkách s dodržením hygienických nařízení. Předpověď hezkého počasí umožní divadlo hrát venku a mohou představení zhlédnout všechny děti .
************************************************************

Zářijové třídní schůzky

Vážení rodiče, 

zahajovací, informační třídní schůzky  proběhnou na třídách v těchto dnech:

ve čtvrtek 3. 9. ve třídě Koťátek  -   3. třída
ve čtvrtek 3. 9, ve třídě Včeliček  -  4. třída
v pondělí 7. 9. ve třídě Sluníček  -  1. třída
v pondělí 7. 9. ve třídě  Myšek    -  5. třída
v úterý 8. 9. ve třídě Medvídků   -  2. třída
v úterý 8. 9. ve třídě Berušek      -  6. třída

Program schůzek:
vzájemné seznámení,
společná pravidla a požadavky např. Školní řád, provoz a hygienická opatření, organizace dne,  ...,
vzdělávací program a plánované aktivity  v 1. a  2. pololetí školního roku (přihlášení již v září 2020), kroužky v MŠ apod.
Spolek rodičů při MŠ - funkce spolku, plánovaná Valná hromada spolku apod.

Začátek je vždy v 15. 30 hod, schůzka je bez dětí, zajistěte si hlídání dětí nebo budou převedeny do jiné třídy, po dobu schůzky.

Nezapomeňte na roušku -  vezměte si ji s sebou!

  

Zahájení 1. 9. 2020 - pravidla provozu

Vážení rodiče,

z důvodu výpadku internetu od operátora O2, který trval po celý den, posílám informace až v odpoledních hodinách.

Přeji hezký školní rok, bez virů a jen prima zprávy nám všem. Přesto posílám v příloze opatření k provozu od 1. 9. 2020, jde o preventivní opatření, která se budou upravovat (věřím, že k lepšímu).

Na vás i na děti se těší třídní učitelé a přejeme vám i nám hezký a pohodový celý školní rok 2020/2021 

26. 8. 2020 návštěvní den pro nově přijaté děti

Vážení rodiče a milé děti,

přijďte se podívat do prostor naší mateřské školy dne 26. 8. 2020, kde si spolu můžete i prvně pohrát.  Třídy k návštěvě budou připravené pro vás v čase  dopoledním od 9.00 - 10. 45hod. a odpoledne od 14.30 - 16.00 hod.

Těšíme se na vás :)