Upravit stránku

Seznamy tříd na školní rok 2020/2021 najdete zde od 30. 6. 2020

Dobrý den, 

již vyhlížíte seznamy tříd na nový školní rok 2020/2021, již se dokončují :)  Z důvodu 2. kola přijímacího řízení se trochu vytváření tříd pozdrželo.

Seznamy tříd budou zveřejněny formou osobních čísel, které máte jako variabilní symbol k platbám, tedy seznamy budou bez jmen ..., jak nám nařizuje GDPR.

Kdo si osobní číslo nepamatuje nebo zapomněl, pošle si žádost o zaslání čísla = sms na  mobil tel. 774 201 414; do dvou dnů odpovím:)))

Školní skřítkové mají z toho trošku těžkou hlavu, ale brzičko už seznamy zveřejníme:)))

Rozhodnutí 2. kola zápisu do MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 od školního roku 2020/2021

Výsledky  2. kola přijímacího řízení od školního roku 2020/2021, tedy od 1. září 2020 

1.) k celodenní docházce jsou přijaté děti s podanou žádostí s číslem (jde o číslo podané přihlášky):  

62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73 - Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout 30. 6. 2020 od 8 - 14 hod. v kanceláři MŠ (otevřena bude hl. branka, kde je poštovní schránka) nebo   a 1. 7. 2020 od 8. -12. 00 hod.  
 

2.) přijetí k individuálnímu vzdělávání:  podaná žádost pod číslem 64 - vyzvednutí rozhodnutí;
 

3.) do  8. 7. 2020 dodání vyjádření dětského pediatra  k žádostem s číslem  69, 70, zatím nebude vydáno, až po dodání povinné dokumentace k zápisu. 

Rodiče, kteří podali žádost dětem mladší 3 let, které nedovrší 3 let k 30. 9. 2020 nemohly být přijaté - viz. kritéria pro 2. kolo.   Žádosti s čísly 74 a 75.  Rodičebudou osloveny telefonicky k ukončení správního řízení.   


Souhrn (bylo vyhlášeno 12 volných míst): 11 přijatých dětí k celodenní docházce a 1 přihláška k individuálnímu vzdělávání (do posledního ročníku předškolního vzdělávání - povinné vzdělávání).

Bližší informace na telefonním čísle 774 201 414 od 8.00 - 14.00 hod.
 
Mgr. Irena Tužinská                                                      

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Vážení rodiče,
v naší mateřské škole vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro děti 3 - 6ti leté. Žádost k předškolnímu vzdělávání a kritéria pro 2. kolo zápisu najdete zde  = 2 přílohy.  
Sběr vyplněných žádostí bude 24. 6. 2020 od 8. 00 - 16.00 hodin v kanceláři školy.
Vezměte s sebou OP zákonného zástupce, k doložení trvalého bydliště, pokud je v OP jiné trvalé bydliště než Pardubice, doložte skutečný pobyt dítěte jiným dokumentem, cizinci doloží přidělení trvalého pobytu a  rodný list dítěte.

 

  

Rozpis uzavření pardubických MŠ o letních prázdninách 2020, možnost přihlášení do jiných MŠ v Pardubicích a informace k přihlášení do MŠ Pospíšilovo nám.

 

LETNÍ PRÁZDNINY 2020 - Je změna termínů v uzavření mateřských škol v době prázdnin!

Přijímání žádostí k umístění dětí na letní prázdniny bude probíhat  ve všech mateřských školách v termínu 1. 6.  -  2. 6. 2020.

Vážení rodiče,

píši Vám informační  zprávu k podání žádosti, pokud budete potřebovat umístit své dítě do jiné mateřské školy v době letních prázdnin.

Přílohou této aktuality je nový rozpis uzavření MŠ v Pardubicích, tedy pročtěte, a pokud potřebujete své dítě umístit do jiné MŠ v době  prázdnin, kdy bude naše MŠ uzavřena (od 1. 7. - 24. 7. 2020), zjistěte si na webových stránkách Vámi zvolené, náhradní MŠ potřebné informace k odevzdání Žádosti o přijetí  dítěte v době prázdnin. Stáhněte si a vyplňte jejich "Žádost na umístění dítěte v době prázdnin ..."

*************************************************************************************************

Příjem žádostí k umístění dětí z jiných pardubických MŠ na letní prázdniny

do MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 bude probíhat 1. 6.  a 2. 6. 2020, od 8.00 - 16.00 hod.

V uvedené dny přineste vyplněné 2 níže uvedené tiskopisy:   

1. Žádost k přijetí dítěte na letní prázdniny 
2. Tiskopis pro potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání obou rodičů 

Tiskopisy jsou součástí této zprávy.
Pro děti z jiných MŠ máme na prázdniny 20 volných míst.  Přihlášky musí být podloženy zaměstnáním obou rodičů.

Pro přijetí jsou 2 kritéria:

1. doložení zaměstnání rodičů,

2. pořadí došlých přihlášek.

Výběr na prázdniny (školné a stravné) se bude vybírat 11. 6. 2020 v době od 7.00 - 16.30 hod.

 

Otevření MŠ od 25. 5. 2020

Posílám pozitivní aktualitu. Otvíráme naší mateřskou školu pro vaše (naše) děti od 25. 5. 2020.

Bližší informace = pokyny k nástupu zveřejníme do čtvrtka 21. 5. 2020 do 12.00hod., zde na webu školy.

Dne 20. 5. 2020doplňující informace k otevření mateřské školy č. 1. :
třídy nebudeme limitovat 15 dětmi, dle průzkumu většině rodičů nevadí běžný počet dětí na třídě, je tedy na vás, zda Vaše dítě do mateřské školy nastoupí. 
Zítra vystavíme zde na webu MŠ "Pokyn ředitele k provozu školy", abychom stanovili pravidla k otevření školy. 
 

Dne 21. 5. 2020přiloženy 2 soubory:
Vážení rodiče a milé děti,
těšíme se na vás, ale Covid 19 nám zpřísnil pravidla, která jsou uvedena níže v souborech.

1. Pokyn ředitelky školy k provozu školy od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 - povinně si přečtěte - sladění pravidel provozu 
2. Čestné prohlášení při nástupu (kdo si nemůže tiskopis vytisknout, podepíše ráno při předání dítěte). 

Provedena úprava - změna v době provozu:
Provoz mateřské školy je od 25. 5. 2020 od 7.00 - 16.30 hod. - úprava i v Pokynu k provozu od 25. 5. 2020.

Vážení rodiče,
potřebujete-li zodpovědět jakoukoliv informaci či dotaz k provozu, volejte na telefonní číslo 774 201 414. 
Telefon opravdu berua ráda všem odpovím.
Přeji všem krásné dny a v  pondělí 
na viděnou v mateřské škole 

Mgr. Irena Tužinská

 

 

Od 11. - 15. května se přijímají vyplněné žádosti na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

od pondělí 11. 5 - do pátku 15. 5. 2020 bude probíhat II. fáze přijímacího řízení -  sběr vyplněných žádostí v mateřských školách. 

Celý týden bude kancelář otevřená v čase od  8.00 - 12.30 a odpoledne 13.00-16.00 hod.

Kdo si rezervoval místo k předání žádosti, dostaví se v daný čas do kanceláře školy.
Kdo si žádný čas nezarezervoval, počká  před kanceláří  (v areálu školy) vše bude od Vás postupně převzato.

Posíláte-li žádost Českou poštou s. p.,  e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou - bude Vaše žádost také zaregistrována.
Takto podaná žádost musí přijít do MŠ do 16.00 hod. v pátek 15. 5. 2020. 

UPOZORNĚNÍ:

pokud se sejde v areálu školy více rodičů, žádáme Vás o dodržování 2m rozestupů, a to z důvodu epidemie COVID 19, stále platí hygienická nařízení. 

Tedy úspěšný zápisový týden a případné nejasnosti doladíme.

Mgr. Irena Tužinská, tel.: 774 201 414

 

 

 

 

Dotazníkové šetření pro rodiče od Statutárního města Pardubice - odpověď nejpozději do 13. 5. 2020

Vážení rodiče, 

probíhá dotazníkové šetření zřizovatelem školy - Statutárním městem Pardubice. Šetření je z důvodu zjištění zájmu o provoz mateřských škol od 25. 5. 2020. Přečtěte si pozorně dopis od zřizovatele, který je v příloze. 

Žádám vás o včasné vrácení dotazníku nejpozději do 13. 5. 2020

  - na adresu MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 PSČ 530 03
  - oskenovaný vyplněný dotazník na e-mail: mskolka@volny.cz   
  - nebo vhodit přímo do schránky mateřské školy

Oslovení dostanete 1) dopisem Českou poštou, 2) e-mailem z MŠ a 3) tady v aktualitách, ale návrat dotazníku pošlete pouze 1x za své dítě nejpozději do 13. 5. 2020. 

Zápisy do mateřských škol v Pardubicích

Již týden je otevřený portál k https://zapisyms.pardubice.eu/, kde si rodiče vyplní Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Žádosti si rodiče mohou vyplnit a vytisknout do 12. 5. 2020. 

Pokyny k odevzdání žádostí se všemi nutnými přílohami najdete na výše uvedeném portálu. 

Žádosti budou přijímány od 11. 5.  - 15. 5. 2020.

Žádost je možné doručit do mateřské školy následujícími způsoby:

  • datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv z pracovní datové schránky)
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)
  • poštou - doporučujeme zaslání doporučeně
  • osobním podáním  = podmínky pro možnost rezervace času pro osobní podání bude ještě zveřejněno nejdéle do 30. 4. 2020. 

Pořadí a forma podání žádostí nemá vliv na přijetí dítěte do mateřské školy. Pravidla přijímacího řízení jsou přílohou této zprávy. 

Bližší informace podá ředitelka mateřské školy v pracovních dnech od 8.00- 12.00 hodin. Mobilní tel.:  774 201 414  

Velikonoční nápady - časopis Krajánek a pohádka

ČASOPIS KRAJÁNEK

Milé děti, milí rodiče, milí učitelé,

začal nám rok 2020, který oslavuje dvacet let existence Pardubického kraje, kde žijeme a bydlíme. K jeho dvacetinám jsme si pro Vás připravili PDF časopis k vytisknutí, jenž se jmenuje Krajánek Pardubický. Ten bude vycházet čtvrtletně a seznámí Vás s ročními obdobími v našem kraji.

Časopis plný zábavy je určen dětem předškolního a mladšího školního věku. Pojďte se s Krajánkem Pardubickým seznámit.

Příjemnou zábavu Vám přeje
Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje

dokumenty

 

 ROUŠKA JE SPRÁVNÁ VĚC ... typ ze tříd;

....a kdyby přeci jen byla dlouhá chvíle, posíláme odkaz na pohádku, že v nošení roušek nejsme sami - Šmoulové a kukaččí vejce - najdete na youtube https://youtu.be/Ln3f81GITYQ

POD LOGEM TŘÍDY najdete aktivity pro vzdělávání i zábavu. Můžete nahlédnou a plnit úkoly i z ostatních tříd. Přejeme všem  hezké jarní dny.

 

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

Malovaná vajíčka, zahradu plnou sluníčka, přejeme vám ze srdce, KRÁSNÉ VELIKONOCE.

Pravidelné měsíční platby za MŠ

Vážení rodiče, 

vyvěšuji zprávu k úplatě za předškolní vzdělávání (platba školné) a platbě záloh za stravné.  Z důvodu zcela nečekané, nepředpokládané epidemie koronaviru byly od 16. 3. 2020 mateřské školy v Pardubicích  uzavřeny zřizovatelem = Statutárním městem Pardubice. Důvod uzavření je logický, omezení šíření nemoci COVID -19.

Tedy co a jak s platbami ...?

 Úplata se řídí legislativou pro předškolní vzdělávání (viz. níže)

Doporučuji uhradit pravidelné platby pro přehlednost. Lépe je vám všem peníze vracet, než po skončení karantény platby doplácet (přepočítávat kdo platil, kdo neplatil), tedy zvažte. 
O poslané peníze nepřijdete.
 Vše bude ošetřeno, dle platné legislativy. MŠ si nemůže ponechat peníze, které jí podle zákona nepatří. Přeplatky na zálohách  stravného se budou vracet po skončení června ( tedy k 30. 6. 2020). Vrácení vytvořeného přeplatku za úplatu Vám bude sděleno po skončení karantény (vyrovnání nejpozději také k 30. 6.). 
Pokud by se někdo z Vás dostal do finanční tísně a měl problém s úhradou "školného" nebo odesláním záloh na stravné, lze dohodnou přerušení plateb s vedením školy. O úpravě plateb je nutná dohoda s ředitelkou mateřské školy. 

Úplata se bude krátit již za březen. Co bude dál ? Nikdo zatím neví, kdy bude provoz škol zahájen .... 
Vyhláška č. 14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání

§ 6
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí

(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

SPOLEK RODIČŮ

U Spolku rodičů jsou příspěvky dané/stanovené Valnou hromadou. Po otevření školy bude dohodnuto, jak se vše k dětem vrátí. 

Angličtina pro Koťátka a Včeličky

Společnost Wattsenglish vám posílá odkaz pro opakování  angličtiny se Stevem a Maggie. Pro mateřské školy je The Blue book https://www.youtube.com/watch?v=gHfFgfwSq14 
Objevuje se na začátku reklama. Z veřejných medií reklamy nejdou vymazat, ale lze je "klikem" přeskočit:)))

 

Pozdrav dětem a rodičům

Dobrý den vážení rodiče a milé děti, 
posílám všem jarní pozdrav a aktuální básničku.
Už jste doma 2. týden, školka je tichá a čeká na vás :)))
V  minulém týdnu jsme uklidili celou školku, tedy třídy jsou pro vás připravené.
Buďte na sebe opatrní, ať se brzy sejdeme.
Zatím budeme pro vás aktualizovat webové stránky - hlavně tříd,
kde najdete malé drobné úkoly = nápady co dělat/ hrou procvičovat.  

Jak se bránit koronaviru:

MÝT SI RUCE, NESAHAT SI NA OBLIČEJ A NOSIT ROUŠKU.

První společný úkol je tedy krátká básnička

ROUŠKA
Od ouška k oušku nasadím roušku.
Je to správné, já to vím,
nad zlým virem zvítězím.

Určitě vám vaše rouška sluší, tak ji vždy noste a básničku si přeříkejte.

Na shledanou.

 

 

On -line zápis dětí do ZŠ je otevřen od 16. 3. 2020

Vážení rodiče,

pomocí této webové aplikace: https://zapisyzs.pardubice.eulze od 16. března 2020 vytvořit žádost
o přijetí dítěte do základní školy.

Podat žádost je možné v termínu konání zápisu do ZŠ: 15. – 16. dubna 2020 vždy od 13:00 do 18:00 hodin v budovách základních škol.

V aplikaci jsou k dispozici všechny informace o průběhu zápisu do ZŠ na školní rok 2020/21.

Sledujte stránky SMP a MŠMT (1 odkaz na MŠMT přikládám)

Otevření kanceláře MŠ Pardubice, Pospíšilovo nám. 1692 od 16. 3.2020 do odvolání

Vážení rodiče,

pokud potřebuje vystavit "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let...", 

přijďte si do kanceláře pro žádost od 7. 30- 12.00hod. Bude Vám vydána a potvrzena.

Přejeme nyní klid a pohodu v kruhu rodiny a brzy na viděnou v naší školce.

Dočasné uzavření MŠ v Pardubicích z důvodu epidemiologické situace výskytu COVID -19

Vážení rodiče,

informujeme Vás o přerušení provozu mateřské školy od 16. 3. 2020 viz. Příloha č. 2.

ZÁROVEŇ PROSÍME, ABY JSTE V PÁTEK 13. 3.2020 PŘIVEDLI DĚTI DO MŠ OPRAVDU JEN V NUTNÉM PŘÍPADĚ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V případě potřeby vystavíme a potvrdíme zákonnému zástupci dítěte v kanceláři naší mateřské školy "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)."  Příloha č. 1

Doporučujeme sledovat aktuální dění, je možné že se po jednání Bezpečnostní rady státu, která stále probíhá, zpřísnění opatření a mateřské školy se uzavřou již od zítřka.  

Mimořádné opatření na školách a školských zařízení v souvislosti s koronavirem = s onemocněním COVID2.

Mateřská škola má běžný provoz

DŮLEŽITÝ POKYN PRO RODIČE,

kdo se vrátil z postižených oblastí, či má pochybnosti, telefonicky se obrátí na svého praktického lékaře (již ne na KHS) - pediatra. Popíše mu oblast, kterou navštívil/i či s kým se setkal/i, a pokud tento lékař nedá jiná doporučení - například karanténu , tak jde dítě do mateřské školy.

 

Dne 10. 3. 2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR vyhlášeno mimořádné opatření, které s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje:

  • osobní přítomnostžáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeníchpodle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů ...

Z uvedeného vyplývá, že citované školy jsou povinné zrušit veškerou výuku, ve všech formách vyžadujících osobní přítomnost žáků a studentů.

Opatření nedopadá na mateřské školy. V případě právnických osob vykonávajících činnost více druhů škol, včetně činnosti mateřské školy se bude realizovat pouze výuka v mateřské škole. 

Schůzka rodičů se zástupci základních škol

Vážení rodiče,

blíží se zápis do základní školy pro děti narozené do 31. 8. 2014, proto vás srdečně zveme na schůzku rodičů se zástupci základních škol dne 27. 2. 2020 od 15.30 hodin ve třídě Včeliček.

Více v přiloženém letáčku/připojeném souboru.

 

Karneval v mateřské škole je v úterý 18. 2. 2020

V úterý od příchodu dětí do 10.30 hodin probíhá na třídách karneval. Děti se do masky či kostýmu  mohou ustrojit hned ráno. Hlavní rej masek se zábavným programem bude probíhat po dopolední svačince. Vyberte společně s dítětem pohádkovou, filmovou, řemeslnou  ... postavu, do které se chce v tento den proměnit.

Za masku, tanec a společnou zábavu dostanou děti karnevalovou odměnu.

  

Zrakový screening

Připomenutí zrakového screeningu,

který se uskuteční v mateřské škole 17. 2. 2020 od 8 hodin.
Zapsat své dítě do seznamu zájemců o oční screening můžete do 17. 2. 2020 do 8 hodin.

Co má mít dítě s sebou a další bližší informace najdete v příloze. 

 

 

Den otevřených dveří dne 7. 4. 2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  >  7. 4. 2020

v Mateřské škole Pardubice, Pospíšilovo nám. 1692

v čase 9.15 – 11.00hod. a od 15.15 – 16.30hod. bude možný vstup do vybraných tříd.

 

Srdečně zveme na návštěvu naší mateřské školy rodiče s dětmi, které se chystají v květnu k zápisu do mateřské školy.

 

Děti si budou moci v uvedeném čase hrát na otevřených třídách

dopoledne od 9.15 – 11.00hod. v 1. třídě „Sluníček,“

odpoledne od 15.15 – 16.30hod. v 5. třídě „Myšek.“

 

Rodiče dozvíte se:

  • bližší informace k novému on – line zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2020/2021,
  • informace o vzdělávací nabídce školy,
  • možnost seznámit se s interiérem tříd a vybavením školy.