Upravit stránku

Oznámení

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692

Oznámení o způsobu platby záloh za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání 

Vážení rodiče,
úplata za vzdělávání (školné) a stravné se platí vždy do 15-tého dne v příslušném kalendářním měsíci na následující měsíc zálohově (pozdější úplata za vzdělávání se umožní výjimečně v jiném termínu, a to po dohodě s ŘMŠ I. Tužinskou), kromě měsíce června a července s obnovou od srpna pro další školní rok . Stravné a školné za prázdninové měsíce (červenec a srpen) budou hrazeny v hotovosti. Pro školní rok 2020/2021 výše úplaty za předškolní vzdělávání je Kč 479- , stravné je Kč 780,-.

Děti, které jsou v posledním ročníku předškolní vzdělávání neplatí školné.

Vyúčtování záloh se provádí 2x do roka a to v lednu za první pololetí školního roku a v červenci za druhé pololetí školního roku.

Zálohy stravného a školného prosím plaťte na účet:

Číslo účtu: 25734561
Kód banky: 0100 (KB. a.s., Pardubice)
Variabilní symbol: osobní číslo Vašeho dítěte (určí MŠ)
Specifický symbol: uvádějte číslo třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje (1,2,3,4,5,6)
Konstantní symbol: 0558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEPŘEHLÉDNĚTE – DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PRÁZDNINY

Výběr prázdninových plateb je v hotovosti v MŠ

2.6.2021 (středa) od 6.15-16.30 hod

 

Týká se Všech rodičů, jejich děti neukončily docházku do MŠ k 30.6.2021 (nástup do ZŠ).

 Letošní letní prázdniny má naše mateřská škola prázdninový provoz (22 dní)

  1. termín      1.7. -  2.7.2021  (2dny)
  2. termín      7.7. -  9.7.2020  (3dny)
  3. termín    12.7. - 16.7.2020 (5dní)
  4. termín    19.7. - 23.7.2020 (5dní)
  5. termín    26.7. - 30.7.2020 (5 dní) a 30.8.,31.8.2021(2dny)

  a s tím je spojena i úplata za předškolní vzdělávání, ať Vaše dítě bude do MŠ o prázdninách chodit či nikoliv, je krácena podle počtu uzavřených dnů mateřské školy v době prázdnin. (Vyhláška MŠMT č. 14/2005Sb.,§ 3 a §6, o předškolním vzdělávání)

 Za letní prázdniny, kdy má MŠ otevřeno 22 dní, je úplata (školné Kč24,-/den) 528,-Kč.

Stravné Kč 39,- / den (počet dnů za stravné si domluvíte u platby v MŠ).