Upravit stránku

Oznámení

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692

Oznámení o způsobu platby záloh za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání 

Vážení rodiče,
úplata za vzdělávání (školné) a stravné se platí vždy do 15-tého dne v příslušném kalendářním měsíci na následující měsíc zálohově (pozdější úplata za vzdělávání se umožní výjimečně v jiném termínu, a to po dohodě s ŘMŠ I. Tužinskou), kromě měsíce června a července s obnovou od srpna pro další školní rok . Stravné a školné za prázdninové měsíce (červenec a srpen) budou hrazeny v hotovosti. Pro školní rok 2021/2022 výše úplaty za předškolní vzdělávání je Kč 474- , stravné je Kč 780,-.

Děti, které jsou v posledním ročníku předškolní vzdělávání neplatí školné.

Vyúčtování záloh se provádí 2x do roka a to v lednu za první pololetí školního roku a v červenci za druhé pololetí školního roku.

Zálohy stravného a školného prosím plaťte na účet:

Číslo účtu: 25734561
Kód banky: 0100 (KB. a.s., Pardubice)
Variabilní symbol: osobní číslo Vašeho dítěte (určí MŠ)
Specifický symbol: uvádějte číslo třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje (1,2,3,4,5,6)
Konstantní symbol: 0558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------